Nhất Nhân Chi Hạ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 213 - Đang tiến hànhTheo cảnh sát điều tra vụ án “ thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nhất Nhân Chi Hạ 253 2.09.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 253 24.09.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 252 20.09.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 250 30.08.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 249 24.08.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 248 16.08.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 247 31.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 246 30.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 245 30.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 244 29.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 243 26.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 242 25.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 241 23.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 240 21.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 239 hamtruyen.com 20.07.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 238 hamtruyen.com 9.05.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 237 hamtruyen.com 6.05.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 236 hamtruyen.com 9.04.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 235 hamtruyen.com 6.04.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 234 3.04.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 233 hamtruyen.com 31.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 232 30.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 231 28.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 230 hamtruyen.com 26.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 229 hamtruyen.com 25.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 228 23.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 227 22.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 226 21.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 225 16.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 224 hamtruyen.com 14.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 223 12.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 222 hamtruyen.com 10.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 221 hamtruyen.com 8.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 220 hamtruyen.com 7.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 219 6.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 218 4.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 217 3.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 216 hamtruyen.com 1.03.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 215 hamtruyen.com 28.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 214 hamtruyen.com 27.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 213 hamtruyen.com 26.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 213 19.10.2018 Nhất Nhân Chi Hạ 212 hamtruyen.com 25.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 211 23.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 210 hamtruyen.com 22.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 209 hamtruyen.com 20.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 208 hamtruyen.com 19.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 207 hamtruyen.com 18.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 206 hamtruyen.com 17.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 205 hamtruyen.com 16.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 204 15.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 203 hamtruyen.com 14.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 202 hamtruyen.com 13.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 201 hamtruyen.com 12.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 200 hamtruyen.com 11.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 199 10.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 198 9.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 197 hamtruyen.com 8.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 196 hamtruyen.com 7.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 195 hamtruyen.com 6.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 194 5.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 193 hamtruyen.com 4.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 192 hamtruyen.com 3.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 191 2.02.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 190 28.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 189 27.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 188 26.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 187 25.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 186 25.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 185 24.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 184 hamtruyen.com 23.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 183 hamtruyen.com 22.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 182 21.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 181 20.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 180 20.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 179 19.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 178 19.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 177 18.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 176 17.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 175 hamtruyen.com 16.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 174 15.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 173 14.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 172 hamtruyen.com 13.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 171 12.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 170 11.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 169 hamtruyen.com 10.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 168 hamtruyen.com 9.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 167 8.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 166 hamtruyen.com 7.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 165 hamtruyen.com 6.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 164 hamtruyen.com 4.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 163 3.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 162 2.01.2017 Nhất Nhân Chi Hạ 161 31.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 160 30.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 159 28.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 158 26.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 157 25.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 156 23.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 155 21.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 154 16.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 153 15.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 152 14.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 151 13.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 150 12.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 149 8.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 148 6.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 147 4.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 146 3.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 145 2.12.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 144 30.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 143 27.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 142 26.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 141 24.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 140 22.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 139 20.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 138 19.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 137 18.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 136 16.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 135 13.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 134 11.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 133 10.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 132 9.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 131 6.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 130 5.11.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 129 31.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 128 30.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 127 25.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 126 24.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 125 23.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 124 23.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 123 21.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 122 20.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 121 18.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 120 17.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 119 7.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 118 6.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 117 5.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 116 4.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 115 3.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 114 2.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 113 1.10.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 112 20.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 111 15.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 110 14.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 109 13.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 109 13.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 108 11.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 107 10.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 106 9.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 105 7.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 104 1.09.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 103 31.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 102 29.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 101 28.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 100 27.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 99 26.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 98 24.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 97 23.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 96 23.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 95 22.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 93 19.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 92 18.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 91 17.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 90 16.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 89 15.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 88 15.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 87 13.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 86 12.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 85 11.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 84 10.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 83 9.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 82 8.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 81 7.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 80 6.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 79 5.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 78 4.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 77 3.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 76 2.08.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 75 31.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 74 30.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 73 29.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 72 28.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 71 27.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 70 26.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 69 24.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 68 23.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 67 22.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 66 21.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 65 20.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 64 19.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 63 15.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 62 14.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 61 hamtruyen.com 13.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 60 hamtruyen.com 9.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 59 8.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 58 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 57 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 56 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 55 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 54 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 53 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 52 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 51 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 50 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 49 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 48 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 47 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 46 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 45 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 44 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 43 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 42 hamtruyen.com 4.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 41 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 40 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 39 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 38 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 37 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 36 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 35 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 34 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 33 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 32 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 31 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 30 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 29 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 28 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 27 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 26 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 25 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 24 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 23 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 22 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 21 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 20 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 19 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 18 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 17 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 16 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 15 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 14 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 13 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 12 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 11 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 10 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 9 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 8 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 7 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 6 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 5 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 4 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 3 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 2 hamtruyen.com 3.07.2016 Nhất Nhân Chi Hạ 1 hamtruyen.com 3.07.2016