Nise Koi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 117 - Đang tiến hành“Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ… cưới nhau”. Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao… Con người là thế… Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích… Ấy thế mà… có những lúc sự thật lại không như con người mong muốn. Rồi cái ngày định mệnh, ngày hai đứa gặp lại, mọi chuyện sẽ ra sao?

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nise Koi 117 MTO 9.04.2014 Nise Koi 116 MTO 9.04.2014 Nise Koi 115 MTO 9.04.2014 Nise Koi 114 MTO 14.03.2014 Nise Koi 113 MTO 11.03.2014 Nise Koi 112 MTO 6.03.2014 Nise Koi 111 MTO 6.03.2014 Nise Koi 110 MTO 23.02.2014 Nise Koi 109 MTO 8.02.2014 Nise Koi 108 MTO 6.02.2014 Nise Koi 107 MTO 28.01.2014 Nise Koi 106 MTO 20.01.2014 Nise Koi 105.5 MTO 6.01.2014 Nise Koi 105 MTO 5.01.2014 Nise Koi 104 MTO 19.12.2013 Nise Koi 103 MTO 14.12.2013 Nise Koi 102 MTO 6.12.2013 Nise Koi 101 MTO 3.12.2013 Nise Koi 100 MTO 24.11.2013 Nise Koi 99 MTO 16.11.2013 Nise Koi 98 MTO 13.11.2013 Nise Koi 97 MTO 1.11.2013 Nise Koi 97 MTO 1.11.2013 Nise Koi 96 MTO 27.10.2013 Nise Koi 95 MTO 18.10.2013 Nise Koi 94 MTO 14.10.2013 Nise Koi 93 MTO 14.10.2013 Nise Koi 92 MTO 14.10.2013 Nise Koi 91 MTO 14.10.2013 Nise Koi 90 MTO 14.10.2013 Nise Koi 89.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 89 MTO 14.10.2013 Nise Koi 88.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 88 MTO 14.10.2013 Nise Koi 87 MTO 14.10.2013 Nise Koi 86 MTO 14.10.2013 Nise Koi 85 MTO 14.10.2013 Nise Koi 84 MTO 14.10.2013 Nise Koi 83 MTO 14.10.2013 Nise Koi 82 MTO 14.10.2013 Nise Koi 81 MTO 14.10.2013 Nise Koi 80 MTO 14.10.2013 Nise Koi 79 MTO 14.10.2013 Nise Koi 78 MTO 14.10.2013 Nise Koi 77 MTO 14.10.2013 Nise Koi 76 MTO 14.10.2013 Nise Koi 75 MTO 14.10.2013 Nise Koi 74 MTO 14.10.2013 Nise Koi 73.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 73 MTO 14.10.2013 Nise Koi 72 MTO 14.10.2013 Nise Koi 71 MTO 14.10.2013 Nise Koi 70 MTO 14.10.2013 Nise Koi 69 MTO 14.10.2013 Nise Koi 68 MTO 14.10.2013 Nise Koi 67 MTO 14.10.2013 Nise Koi 66 MTO 14.10.2013 Nise Koi 65 MTO 14.10.2013 Nise Koi 64 MTO 14.10.2013 Nise Koi 63 MTO 14.10.2013 Nise Koi 62 MTO 14.10.2013 Nise Koi 61 MTO 14.10.2013 Nise Koi 60 MTO 14.10.2013 Nise Koi 59 MTO 14.10.2013 Nise Koi 58 MTO 14.10.2013 Nise Koi 57.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 57 MTO 14.10.2013 Nise Koi 56 MTO 14.10.2013 Nise Koi 55 MTO 14.10.2013 Nise Koi 54 MTO 14.10.2013 Nise Koi 53 MTO 14.10.2013 Nise Koi 52 MTO 14.10.2013 Nise Koi 51 MTO 14.10.2013 Nise Koi 50 MTO 14.10.2013 Nise Koi 49 MTO 14.10.2013 Nise Koi 48 MTO 14.10.2013 Nise Koi 47 MTO 14.10.2013 Nise Koi 46 MTO 14.10.2013 Nise Koi 45 MTO 14.10.2013 Nise Koi 44 MTO 14.10.2013 Nise Koi 43 MTO 14.10.2013 Nise Koi 42 MTO 14.10.2013 Nise Koi 41 MTO 14.10.2013 Nise Koi 40.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 40 MTO 14.10.2013 Nise Koi 39 MTO 14.10.2013 Nise Koi 38 MTO 14.10.2013 Nise Koi 37 MTO 14.10.2013 Nise Koi 36.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 36 MTO 14.10.2013 Nise Koi 35 MTO 14.10.2013 Nise Koi 34 MTO 14.10.2013 Nise Koi 33 MTO 14.10.2013 Nise Koi 32 MTO 14.10.2013 Nise Koi 31 MTO 14.10.2013 Nise Koi 30 MTO 14.10.2013 Nise Koi 29 MTO 14.10.2013 Nise Koi 28 MTO 14.10.2013 Nise Koi 27 MTO 14.10.2013 Nise Koi 26 MTO 14.10.2013 Nise Koi 25 MTO 14.10.2013 Nise Koi 24 MTO 14.10.2013 Nise Koi 23 MTO 14.10.2013 Nise Koi 22 MTO 14.10.2013 Nise Koi 21 MTO 14.10.2013 Nise Koi 20 MTO 14.10.2013 Nise Koi 19 MTO 14.10.2013 Nise Koi 18 MTO 14.10.2013 Nise Koi 17 MTO 14.10.2013 Nise Koi 16 MTO 14.10.2013 Nise Koi 15 MTO 14.10.2013 Nise Koi 14 MTO 14.10.2013 Nise Koi 13 MTO 14.10.2013 Nise Koi 12 MTO 14.10.2013 Nise Koi 11 MTO 14.10.2013 Nise Koi 10.5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 10 MTO 14.10.2013 Nise Koi 9 MTO 14.10.2013 Nise Koi 8 MTO 14.10.2013 Nise Koi 7 MTO 14.10.2013 Nise Koi 6 MTO 14.10.2013 Nise Koi 5 MTO 14.10.2013 Nise Koi 4 MTO 14.10.2013 Nise Koi 3 MTO 14.10.2013 Nise Koi 2 MTO 14.10.2013 Nise Koi 1 MTO 14.10.2013