Noblesse

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Manhwa , School Life , Sci-fi , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 318 - Đang tiến hànhNoblesse là câu chuyện thần thoại và viễn tưởng về Vampire, con người, và người sói. Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel(hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm… Rai – một Noblesse mang trong mình sức mạnh đáng sợ nhất, cùng với những thuộc hạ trung thành và tài năng sẽ đối phó với các đối thủ, từ con người, người đột biến, tới tổ chức của các Vampire hiện tại lẫn trong quá khứ thế nào? Noblesse có những khả năng và những bí mật gì khiến cho bao kẻ sùng bái lẫn thèm muốn? Hãy đón đọc Noblesse để tìm ra câu trả lời.

Tóm tắt Noblesse chương mới nhất:

Noblesse chương 318 – Karias một mình đấu với hai trưởng lão. Ba người còn lại bị đối phương chặn đường.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Noblesse 318 blogtruyen.com 27.02.2014 Noblesse 317 blogtruyen.com 20.02.2014 Noblesse 316 blogtruyen.com 13.02.2014 Noblesse 315 blogtruyen.com 11.02.2014 Noblesse 314 blogtruyen.com 1.02.2014 Noblesse 313 blogtruyen.com 22.01.2014 Noblesse 312 blogtruyen.com 15.01.2014 Noblesse 311 blogtruyen.com 9.01.2014 Noblesse 310 blogtruyen.com 3.01.2014 Noblesse 309 blogtruyen.com 27.12.2013 Noblesse 308 blogtruyen.com 23.12.2013 Noblesse 307 blogtruyen.com 13.12.2013 Noblesse 306 blogtruyen.com 5.12.2013 Noblesse 305 blogtruyen.com 30.11.2013 Noblesse 304 blogtruyen.com 24.11.2013 Noblesse 303 blogtruyen.com 15.11.2013 Noblesse 302 blogtruyen.com 9.11.2013 Noblesse 301 blogtruyen.com 5.11.2013 Noblesse 300 blogtruyen.com 31.10.2013 Noblesse 299 blogtruyen.com 26.10.2013 Noblesse 298 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 297 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 296 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 295 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 294 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 293 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 292 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 291 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 290 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 289 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 288 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 287 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 286 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 285 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 284 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 283 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 282 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 281 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 280 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 279 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 278 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 277 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 276 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 275 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 274 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 273 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 272 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 271 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 270 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 269 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 268 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 267 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 266 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 265 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 264 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 263 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 262 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 261 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 260 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 259 blogtruyen.com 14.10.2013 Noblesse 258 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 257 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 256 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 255 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 254 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 253 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 252 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 251 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 250 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 249 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 248 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 247 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 246 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 245 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 244 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 243 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 242 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 241 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 240 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 239 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 238 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 237 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 236 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 235 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 234 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 233 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 232 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 231 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 230 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 229 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 228 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 227 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 226 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 225 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 224 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 223 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 222 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 221 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 220 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 219 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 218 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 217 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 216 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 215 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 214 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 213 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 212 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 211 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 210 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 209 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 208 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 207 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 206 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 205 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 204 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 203 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 202 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 201 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 200 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 199 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 198 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 197 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 196 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 195 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 194 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 193 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 192 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 191 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 190 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 189 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 188 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 187 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 186 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 185 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 184 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 183 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 182 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 181 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 180 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 179 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 178 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 177 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 176 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 175 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 174 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 173 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 172 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 171 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 170 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 169 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 168 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 167 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 166 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 165 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 164 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 163 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 162 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 161 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 160 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 159 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 158 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 157 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 156 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 155 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 154 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 153 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 152 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 151 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 150 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 149 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 148 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 147 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 146 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 145 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 144 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 143 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 142 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 141 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 140 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 139 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 138 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 137 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 136 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 135 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 134 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 133 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 132 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 131 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 130 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 129 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 128 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 127 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 126 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 125 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 124 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 123 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 122 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 121 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 120 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 119 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 118 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 117 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 116 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 115 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 114 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 113 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 112 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 111 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 110 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 109 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 108 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 107 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 106 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 105 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 104 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 103 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 102 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 101 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 100 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 99 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 98 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 97 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 96 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 95 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 94 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 93 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 92 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 91 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 90 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 89 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 88 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 87 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 86 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 85 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 84 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 83 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 82 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 81 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 80 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 79 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 78 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 77 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 76 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 75 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 74 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 73 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 72 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 71 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 70 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 69 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 68 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 67 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 66 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 65 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 64 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 63 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 62 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 61 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 60 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 59 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 58 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 57 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 56 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 55 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 54 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 53 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 52 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 51 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 50 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 49 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 48 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 47 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 46 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 45 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 44 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 43 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 42 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 41 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 40 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 39 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 38 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 37 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 36 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 35 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 34 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 33 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 32 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 31 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 30 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 29 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 28 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 27 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 26 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 25 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 24 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 23 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 22 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 21 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 20 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 19 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 18 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 17 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 16 [S.We] Group 14.10.2013 Noblesse 15 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 14 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 13 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 12 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 11 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 10 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 9 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 8 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 7 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 6 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 5 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 4 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 3 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 2 Red Sky Group 14.10.2013 Noblesse 1 Red Sky Group 14.10.2013