Noblesse

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Manhwa , School Life , Sci-fi , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 351 - Đang tiến hànhNoblesse là câu chuyện thần thoại và viễn tưởng về Vampire, con người, và người sói. Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel(hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm… Rai – một Noblesse mang trong mình sức mạnh đáng sợ nhất, cùng với những thuộc hạ trung thành và tài năng sẽ đối phó với các đối thủ, từ con người, người đột biến, tới tổ chức của các Vampire hiện tại lẫn trong quá khứ thế nào? Noblesse có những khả năng và những bí mật gì khiến cho bao kẻ sùng bái lẫn thèm muốn? Hãy đón đọc Noblesse để tìm ra câu trả lời.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Noblesse 351 Noblesse 350 Noblesse 349 Noblesse 348 Noblesse 347 Noblesse 346 Noblesse 345 Noblesse 344 Noblesse 343 Noblesse 342 Noblesse 341 Noblesse 340 Noblesse 339 Noblesse 338 Noblesse 337 Noblesse 336 Noblesse 335 Noblesse 334 Noblesse 333 Noblesse 332 Noblesse 331 Noblesse 330 Noblesse 329 Noblesse 328 Noblesse 327 Noblesse 324 Noblesse 323 Noblesse 322 Noblesse 321 Noblesse 320 Noblesse 319 Noblesse 318 Noblesse 317 Noblesse 316 Noblesse 315 Noblesse 314 Noblesse 313 Noblesse 312 Noblesse 311 Noblesse 310 Noblesse 309 Noblesse 308 Noblesse 307 Noblesse 306 Noblesse 305 Noblesse 304 Noblesse 303 Noblesse 302 Noblesse 301 Noblesse 300 Noblesse 299 Noblesse 298 Noblesse 297 Noblesse 296 Noblesse 295 Noblesse 294 Noblesse 293 Noblesse 292 Noblesse 291 Noblesse 290 Noblesse 289 Noblesse 288 Noblesse 287 Noblesse 286 Noblesse 285 Noblesse 284 Noblesse 283 Noblesse 282 Noblesse 281 Noblesse 280 Noblesse 279 Noblesse 278 Noblesse 277 Noblesse 276 Noblesse 275 Noblesse 274 Noblesse 273 Noblesse 272 Noblesse 271 Noblesse 270 Noblesse 269 Noblesse 268 Noblesse 267 Noblesse 266 Noblesse 265 Noblesse 264 Noblesse 263 Noblesse 262 Noblesse 261 Noblesse 260 Noblesse 259 Noblesse 258 Noblesse 257 Noblesse 256 Noblesse 255 Noblesse 254 Noblesse 253 Noblesse 252 Noblesse 251 Noblesse 250 Noblesse 249 Noblesse 248 Noblesse 247 Noblesse 246 Noblesse 245 Noblesse 244 Noblesse 243 Noblesse 242 Noblesse 241 Noblesse 240 Noblesse 239 Noblesse 238 Noblesse 237 Noblesse 236 Noblesse 235 Noblesse 234 Noblesse 233 Noblesse 232 Noblesse 231 Noblesse 230 Noblesse 229 Noblesse 228 Noblesse 227 Noblesse 226 Noblesse 225 Noblesse 224 Noblesse 223 Noblesse 222 Noblesse 221 Noblesse 220 Noblesse 219 Noblesse 218 Noblesse 217 Noblesse 216 Noblesse 215 Noblesse 214 Noblesse 213 Noblesse 212 Noblesse 211 Noblesse 210 Noblesse 209 Noblesse 208 Noblesse 207 Noblesse 206 Noblesse 205 Noblesse 204 Noblesse 203 Noblesse 202 Noblesse 201 Noblesse 200 Noblesse 199 Noblesse 198 Noblesse 197 Noblesse 196 Noblesse 195 Noblesse 194 Noblesse 193 Noblesse 192 Noblesse 191 Noblesse 190 Noblesse 189 Noblesse 188 Noblesse 187 Noblesse 186 Noblesse 185 Noblesse 184 Noblesse 183 Noblesse 182 Noblesse 180 Noblesse 179 Noblesse 178 Noblesse 177 Noblesse 176 Noblesse 175 Noblesse 174 Noblesse 173 Noblesse 172 Noblesse 171 Noblesse 170 Noblesse 169 Noblesse 168 Noblesse 167 Noblesse 166 Noblesse 165 Noblesse 164 Noblesse 163 Noblesse 162 Noblesse 161 Noblesse 160 Noblesse 159 Noblesse 158 Noblesse 157 Noblesse 156 Noblesse 155 Noblesse 154 Noblesse 153 Noblesse 152 Noblesse 151 Noblesse 150 Noblesse 149 Noblesse 148 Noblesse 147 Noblesse 146 Noblesse 145 Noblesse 144 Noblesse 143 Noblesse 142 Noblesse 141 Noblesse 140 Noblesse 139 Noblesse 138 Noblesse 137 Noblesse 136 Noblesse 135 Noblesse 134 Noblesse 133 Noblesse 132 Noblesse 131 Noblesse 130 Noblesse 129 Noblesse 128 Noblesse 127 Noblesse 126 Noblesse 125 Noblesse 124 Noblesse 123 Noblesse 122 Noblesse 121 Noblesse 120 Noblesse 119 Noblesse 118 Noblesse 117 Noblesse 116 Noblesse 115 Noblesse 114 Noblesse 113 Noblesse 112 Noblesse 111 Noblesse 110 Noblesse 109 Noblesse 108 Noblesse 107 Noblesse 106 Noblesse 105 Noblesse 104 Noblesse 103 Noblesse 102 Noblesse 101 Noblesse 100 Noblesse 99 Noblesse 98 Noblesse 97 Noblesse 96 Noblesse 95 Noblesse 94 Noblesse 93 Noblesse 92 Noblesse 91 Noblesse 90 Noblesse 89 Noblesse 88 Noblesse 87 Noblesse 86 Noblesse 85 Noblesse 84 Noblesse 83 Noblesse 82 Noblesse 81 Noblesse 80 Noblesse 79 Noblesse 78 Noblesse 77 Noblesse 76 Noblesse 75 Noblesse 74 Noblesse 73 Noblesse 72 Noblesse 71 Noblesse 70 Noblesse 69 Noblesse 68 Noblesse 67 Noblesse 66 Noblesse 65 Noblesse 64 Noblesse 63 Noblesse 62 Noblesse 61 Noblesse 60 Noblesse 59 Noblesse 58 Noblesse 57 Noblesse 56 Noblesse 55 Noblesse 54 Noblesse 53 Noblesse 52 Noblesse 51 Noblesse 50 Noblesse 49 Noblesse 48 Noblesse 47 Noblesse 46 Noblesse 45 Noblesse 44 Noblesse 43 Noblesse 42 Noblesse 41 Noblesse 40 Noblesse 39 Noblesse 38 Noblesse 37 Noblesse 36 Noblesse 35 Noblesse 34 Noblesse 33 Noblesse 32 Noblesse 31 Noblesse 30 Noblesse 29 Noblesse 28 Noblesse 27 Noblesse 26 Noblesse 25 Noblesse 24 Noblesse 23 Noblesse 22 Noblesse 21 Noblesse 20 Noblesse 19 Noblesse 18 Noblesse 17 Noblesse 16 Noblesse 15 Noblesse 14 Noblesse 13 Noblesse 12 Noblesse 11 Noblesse 10 Noblesse 9 Noblesse 8 Noblesse 7 Noblesse 6 Noblesse 5 Noblesse 4 Noblesse 3 Noblesse 2 Noblesse 1