Nowhere Boy

Tên khác: NOWHERE BOY

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Psychological , School Life , Tragedy .

Chương mới nhất: 27 - Đang tiến hànhLEE HYUN người chiến thắng cuộc thi I AM UNHAPPY đã được thượng đế ban tặng 1 điều ước. Và điều ước của cậu ta chính là TRÁI ĐẤT DIỆT VONG….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nowhere Boy 27 30.05.2015 Nowhere Boy 26 23.05.2015 Nowhere Boy 25 23.05.2015 Nowhere Boy 24 23.05.2015 Nowhere Boy 23 23.05.2015 Nowhere Boy 22 23.05.2015 Nowhere Boy 21 23.05.2015 Nowhere Boy 20 23.05.2015 Nowhere Boy 18 23.05.2015 Nowhere Boy 17 23.05.2015 Nowhere Boy 15 23.05.2015 Nowhere Boy 14 23.05.2015 Nowhere Boy 13 23.05.2015 Nowhere Boy 12 23.05.2015 Nowhere Boy 11 23.05.2015 Nowhere Boy 9 23.05.2015 Nowhere Boy 8 23.05.2015 Nowhere Boy 7 23.05.2015 Nowhere Boy 6 23.05.2015 Nowhere Boy 5 23.05.2015