Nozo x Kimi (Devil Slayer Team)

Tên khác: NozoKimi; Nozomi and Kimio; Nozomi to Kimio

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhSuga Kimio, vào một ngày đẹp trời bất giác trốn vào ngăn tủ trong phòng thay đồ nữ, mặc dù chẳng hề làm điều gì sai trái cả. Một cô bạn gái tìm thấy cậu nhưng kì lạ thay là cô ấy lại bao che cho Kimio. Nhưng tất nhiên, chuyện gì cũng có cái giá của nó, và cái giá của việc này có phần khá “đặc biệt”.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 39 Devil Slayer Team 24.02.2016 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 38 Devil Slayer Team 13.01.2016 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 37 Devil Slayer Team 26.12.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 36 Devil Slayer Team 8.12.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 35 Devil Slayer Team 3.11.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 35 Devil Slayer Team 8.12.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 34 Devil Slayer Team 3.11.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 33 Devil Slayer Team 21.06.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 32 Devil Slayer Team 14.06.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 31 Devil Slayer Team 13.06.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 30 Devil Slayer Team 23.05.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 29 Devil Slayer Team 4.05.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 28 Devil Slayer Team 4.04.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 27 Devil Slayer Team 11.03.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 26 Devil Slayer Team 3.03.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 25 Devil Slayer Team 3.03.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 24 Devil Slayer Team 6.02.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 23 Devil Slayer Team 23.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 22 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 21 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 20 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 19 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 18 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 17 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 16 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 15 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 14 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 13 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 12 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 11 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 10 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 9 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 8 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 7 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 6 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 5 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 4 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 3 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 2 Devil Slayer Team 14.01.2015 Nozo x Kimi (Devil Slayer Team) 1 Devil Slayer Team 14.01.2015