Okitenemuru

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Horror , Mystery , Psychological , School Life , Sci-fi , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhKanata đang học ở một trường trung học nhật bản! Bất ngờ một dịch bệnh ập đếp khi mà những nạn nhân mắc bệnh đầu bị hóa thành thú và nổ tung không ai biết nguyên nhân! Rồi dịch bệnh cũng tràn đến trường của kanata, sau khi vượt qua được dịch bệnh cậu ấy có khả năng đặt biệt mà khi sử dụng cậu không thể điều khiển được nó! Một người phụ nữ bí ẩn trong bộ đồ đen xuất hiện tên là Shiki đã đưa cậu vào một tổ chức nơi mà năng lực của cậu ta được phát huy….đón xem tại dpmanga.net!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Okitenemuru 44 14.11.2016 Okitenemuru 43 14.11.2016 Okitenemuru 42 14.11.2016 Okitenemuru 41 14.11.2016 Okitenemuru 40 31.10.2016 Okitenemuru 39 31.10.2016 Okitenemuru 38 31.10.2016 Okitenemuru 37 15.10.2016 Okitenemuru 36 15.10.2016 Okitenemuru 35 12.10.2016 Okitenemuru 34 12.10.2016 Okitenemuru 33 Deathplace Team 29.12.2015 Okitenemuru 32 Deathplace Team 29.12.2015 Okitenemuru 31 Deathplace Team 10.11.2015 Okitenemuru 28 vechai.info 9.10.2015 Okitenemuru 27 26.07.2015 Okitenemuru 26 26.07.2015 Okitenemuru 25 26.07.2015 Okitenemuru 24 26.07.2015 Okitenemuru 23 Deathplace Team 13.05.2015 Okitenemuru 22 Deathplace Team 13.05.2015 Okitenemuru 21 Deathplace Team 1.04.2015 Okitenemuru 20 3.03.2015 Okitenemuru 19 3.03.2015 Okitenemuru 18 3.03.2015 Okitenemuru 17 3.03.2015 Okitenemuru 16 3.03.2015 Okitenemuru 15 3.03.2015 Okitenemuru 14 3.03.2015 Okitenemuru 13 3.03.2015 Okitenemuru 12 3.03.2015 Okitenemuru 11 3.03.2015 Okitenemuru 10 3.03.2015 Okitenemuru 9 3.03.2015 Okitenemuru 8 3.03.2015 Okitenemuru 7 3.03.2015 Okitenemuru 6 3.03.2015 Okitenemuru 5 3.03.2015 Okitenemuru 4 3.03.2015 Okitenemuru 3 3.03.2015 Okitenemuru 2 3.03.2015 Okitenemuru 1 3.03.2015