Old Boy

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Mystery , Psychological .

Chương mới nhất: 79 - Tạm ngừngMột người đàn ông bị bắt cóc và cầm tù trong một tòa nhà tồi tàn mà không biết lý do tại sao. Sau 10 năm bị biệt giam, chỉ có mỗi chiếc TV trong phòng làm bầu bạn, anh bỗng dưng được thả ra. Câu chuyện xoay quanh cuộc săn đuổi của người đàn ông đi tìm kẻ đã bắt giam mình và lý do thực sự của mọi chuyện…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Old Boy 79 vechai.info 13.09.2015 Old Boy 78 vechai.info 13.09.2015 Old Boy 77 vechai.info 26.08.2015 Old Boy 76 vechai.info 19.08.2015 Old Boy 75 vechai.info 3.03.2015 Old Boy 74 vechai.info 27.02.2015 Old Boy 73 vechai.info 15.02.2015 Old Boy 72 vechai.info 10.02.2015 Old Boy 71 vechai.info 9.02.2015 Old Boy 70 vechai.info 6.02.2015 Old Boy 69 vechai.info 3.02.2015 Old Boy 68 vechai.info 1.02.2015 Old Boy 67 vechai.info 30.01.2015 Old Boy 66 vechai.info 28.01.2015 Old Boy 65 vechai.info 26.01.2015 Old Boy 64 vechai.info 24.01.2015 Old Boy 63 vechai.info 22.01.2015 Old Boy 62 vechai.info 22.01.2015 Old Boy 61 vechai.info 17.01.2015 Old Boy 61 vechai.info 20.01.2015 Old Boy 60 vechai.info 15.01.2015 Old Boy 59 vechai.info 15.01.2015 Old Boy 58 vechai.info 8.01.2015 Old Boy 57 vechai.info 7.01.2015 Old Boy 56 vechai.info 5.01.2015 Old Boy 55 vechai.info 5.01.2015 Old Boy 54 vechai.info 2.01.2015 Old Boy 53 vechai.info 2.01.2015 Old Boy 52 vechai.info 30.12.2014 Old Boy 51 o0Kixx0o 25.12.2014 Old Boy 50 vechai.info 25.12.2014 Old Boy 49 vechai.info 19.12.2014 Old Boy 48 vechai.info 19.12.2014 Old Boy 47 vechai.info 16.12.2014 Old Boy 46 vechai.info 15.12.2014 Old Boy 45 vechai.info 13.12.2014 Old Boy 44 vechai.info 11.12.2014 Old Boy 43 vechai.info 9.12.2014 Old Boy 42 vechai.info 8.12.2014 Old Boy 41 vechai.info 8.12.2014 Old Boy 40 vechai.info 5.12.2014 Old Boy 39 vechai.info 5.12.2014 Old Boy 38 vechai.info 5.12.2014 Old Boy 37 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 36 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 35 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 34 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 33 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 32 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 31 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 30 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 29 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 28 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 27 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 26 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 25 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 24 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 23 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 22 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 21 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 20 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 19 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 18 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 17 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 16 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 15 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 14 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 13 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 12 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 11 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 10 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 9 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 8 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 7 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 6 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 5 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 4 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 3 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 2 o0Kixx0o 14.10.2013 Old Boy 1 o0Kixx0o 14.10.2013