Omamori Himari

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hành7 năm về trước, cha mẹ Amakawa Yuuto đồng loạt qua đời, để lại 1 mình cậu ta, ko ai thân thích. Từ ngày đó, bạn thiếu thời, Kuzaki Rinko, ngày ngày lại đến đánh thức Yuuto, nấu ăn cho cậu ta & nói chung, chăm sóc anh chàng về mọi mặt. Thứ duy nhất Yuuto còn giữ được từ người thân là 1 tấm bùa, dưới dạng 1 viên bi trong 1 chiếc túi gấm đỏ, do ông bà nội để lại như 1 tấm bùa may mắn (1 omamori). Vào ngày sinh nhật thứ 16 của mình, tấm bùa đột ngột biến mất, và Himari xuất hiện trước mắt Yuuto. Himari là ai? Là 1 nữ samurai với bản thể là miêu tinh linh & là 1 thợ săn quỉ rất mạnh, thề bảo vệ Yuuto bằng mọi giá. Rắc rối duy nhất: Yuuto dị ứng với mèo!

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Omamori Himari 75 7 Team 5.08.2014 Omamori Himari 74 7 Team 2.08.2014 Omamori Himari 73 7 Team 18.07.2014 Omamori Himari 72 7 Team 15.07.2014 Omamori Himari 71 7 Team 10.07.2014 Omamori Himari 70 7 Team 15.07.2014 Omamori Himari 69 7 Team 15.07.2014 Omamori Himari 68 7 Team 15.07.2014 Omamori Himari 67 [Angel Storm] 22.04.2014 Omamori Himari 66 [Angel Storm] 22.04.2014 Omamori Himari 65 [Angel Storm] 22.04.2014 Omamori Himari 64 007 22.04.2014 Omamori Himari 63 007 22.04.2014 Omamori Himari 62 007 22.04.2014 Omamori Himari 61 007 22.04.2014 Omamori Himari 60 007 22.04.2014 Omamori Himari 59 007 22.04.2014 Omamori Himari 58 007 22.04.2014 Omamori Himari 57 007 22.04.2014 Omamori Himari 56 007 22.04.2014 Omamori Himari 55 bttlun1998 14.10.2013 Omamori Himari 54 bttlun1998 14.10.2013 Omamori Himari 48 hamtruyen.com 14.10.2013 Omamori Himari 47 hamtruyen.com 14.10.2013 Omamori Himari 46 hamtruyen.com 14.10.2013 Omamori Himari 45 hamtruyen.com 14.10.2013 Omamori Himari 44 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 43 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 42 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 41 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 40 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 39 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 38 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 37 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 36 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 35 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 34 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 33 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 32 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 31 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 30 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 29 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 28 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 27 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 26 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 25.5 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 27.5 UXL eTG Team 14.10.2013 Omamori Himari 25 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 24 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 23 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 22 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 21 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 20 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 19 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 18 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 17 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 16 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 15 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 14 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 13 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 12 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 11 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 10 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 9 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 8 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 7 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 6 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 5 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 4 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 3 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 2 [Neko Paradise] 14.10.2013 Omamori Himari 1 [Neko Paradise] 14.10.2013