Onepunch-Man

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 80 - Đang tiến hànhOnepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn… Lol!!! Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

Tóm tắt Onepunch-Man chương mới nhất:

Onepunch-Man chương 57 – Garou bắt đầu ra tay.

Read Onepunch-Man in EnglishTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Onepunch-Man 80 Amethyst Group 5.10.2015 Onepunch-Man 79 Amethyst Group 9.09.2015 Onepunch-Man 78.5 Amethyst Group 8.09.2015 Onepunch-Man 78 Amethyst Group 30.08.2015 Onepunch-Man 77.5 Amethyst Group 18.08.2015 Onepunch-Man 77 Amethyst Group 4.08.2015 Onepunch-Man 76 Amethyst Group 20.07.2015 Onepunch-Man 75 Amethyst Group 16.07.2015 Onepunch-Man 74 Amethyst Group 8.07.2015 Onepunch-Man 73 Amethyst Group 7.07.2015 Onepunch-Man 72 Amethyst Group 25.06.2015 Onepunch-Man 71.5 Amethyst Group 17.06.2015 Onepunch-Man 71 Amethyst Group 17.06.2015 Onepunch-Man 70 Amethyst Group 7.06.2015 Onepunch-Man 69 Amethyst Group 26.05.2015 Onepunch-Man 68 Amethyst Group 21.05.2015 Onepunch-Man 67.2 Amethyst Group 18.05.2015 Onepunch-Man 67 Amethyst Group 5.05.2015 Onepunch-Man 66.6 Amethyst Group 3.05.2015 Onepunch-Man 66.5 Amethyst Group 1.05.2015 Onepunch-Man 66 25.04.2015 Onepunch-Man 65 Amethyst Group 12.04.2015 Onepunch-Man 64 Amethyst Group 11.04.2015 Onepunch-Man 63 Amethyst Group 11.04.2015 Onepunch-Man 62 Amethyst Group 4.03.2015 Onepunch-Man 61 Amethyst Group 11.02.2015 Onepunch-Man 60 Amethyst Group 29.01.2015 Onepunch-Man 59 Amethyst Group 14.01.2015 Onepunch-Man 58 manga24h.com 25.12.2014 Onepunch-Man 57 Amethyst Group 12.12.2014 Onepunch-Man 56.5 Amethyst Group 5.12.2014 Onepunch-Man 56 Amethyst Group 30.11.2014 Onepunch-Man 55 Amethyst Group 5.11.2014 Onepunch-Man 54 Amethyst Group 23.10.2014 Onepunch-Man 53.2 Amethyst Group 17.10.2014 Onepunch-Man 53 Amethyst Group 10.10.2014 Onepunch-Man 52 Amethyst Group 6.10.2014 Onepunch-Man 51 Amethyst Group 17.09.2014 Onepunch-Man 50 Amethyst Group 6.09.2014 Onepunch-Man 49.2 Amethyst Group 24.08.2014 Onepunch-Man 49 Amethyst Group 16.08.2014 Onepunch-Man 48.5 Amethyst Group 6.08.2014 Onepunch-Man 48 Amethyst Group 2.08.2014 Onepunch-Man 47.3 truyentranhtuan.com 25.07.2014 Onepunch-Man 47.2 Amethyst Group 14.05.2014 Onepunch-Man 47 Amethyst Group 11.07.2014 Onepunch-Man 46.5 Amethyst Group 4.05.2014 Onepunch-Man 46.2 Amethyst Group 4.06.2014 Onepunch-Man 46 Amethyst Group 13.04.2014 Onepunch-Man 45.2 Amethyst Group 22.05.2014 Onepunch-Man 45 Amethyst Group 30.03.2014 Onepunch-Man 44 Amethyst Group 17.03.2014 Onepunch-Man 43 Amethyst Group 6.03.2014 Onepunch-Man 42 Amethyst Group 17.02.2014 Onepunch-Man 41 Amethyst Group 5.02.2014 Onepunch-Man 40 Amethyst Group 23.12.2013 Onepunch-Man 39 Amethyst Group 8.12.2013 Onepunch-Man 38.6 Amethyst Group 3.12.2013 Onepunch-Man 38.5 Amethyst Group 29.11.2013 Onepunch-Man 38 Amethyst Group 24.11.2013 Onepunch-Man 37 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 36.5 Amethyst Group 12.03.2015 Onepunch-Man 36 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 35.6 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 35.5 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 35 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 34 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 33 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 32 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 31 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 30 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 29 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 28 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 27 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 26 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 25 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 24 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 23.5 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 23 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 22.5 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 22 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 21 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 20 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 19 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 18.5 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 18 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 17 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 16 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 15 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 14 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 13 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 12 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 11 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 10 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 9 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 8 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 7 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 6 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 5 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 4 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 3 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 2 Amethyst Group 14.10.2013 Onepunch-Man 1 Amethyst Group 14.10.2013