ÔNG KẸ SAU 6H TỐI!

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , Supernatural .

Chương mới nhất: 91 - Đang tiến hànhMitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 91 26.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 90 19.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 89 17.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 88 15.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 87 13.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 86 8.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 85 7.08.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 84 28.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 83 25.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 82 23.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 81 20.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 80 16.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 79 13.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 78 3.07.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 77 25.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 76 22.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 75 20.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 74 11.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 73 10.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 72 9.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 71 7.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 70 6.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 69 5.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 68 4.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 67 3.06.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 66 15.05.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 63 11.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 62 10.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 61 9.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 59 6.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 58 5.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 57 3.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 56 2.04.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 55 31.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 54 30.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 53 29.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 51 27.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 50 25.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 50 26.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 49 24.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 48 23.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 47 22.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 46 22.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 45 20.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 44 20.03.2019 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 43 17.12.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 42 16.12.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 18 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 17 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 16 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 15 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 14 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 13 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 12 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 11 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 10 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 9 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 8 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 7 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 6 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 5 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 4 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 3 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 2 29.11.2018 ÔNG KẸ SAU 6H TỐI! 1 29.11.2018