Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?

Tên khác: Our Heroine Is Saved so Much that the World Becomes a Little Apocalypse!?; Ore ga Heroine wo Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 33 - Đang tiến hànhNamidare Rekka có quyền thừa kế không như mong muốn . Sau sinh nhật thứ 16 của mình, anh ta sẽ được rút ra thành nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi câu chuyện có một nữ anh hùng, và mỗi câu chuyện phụ thuộc vào anh ta là anh hùng. Trong ngày đầu tiên của trường trung học, một cô gái mặc đồng phục lạ mà chỉ có anh ta có thể thể hiện. Cô tuyên bố là từ tương lai, và yêu cầu anh ta giúp đỡ các nữ anh hùng để cứu lấy tương laiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 33 Nguyen-chan 19.05.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 32 Nguyen-chan 19.04.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 31 Nguyen-chan 2.04.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 30 Nguyen-chan 2.04.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 29 Nguyen-chan 2.04.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 28 Nguyen-chan 3.02.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 27 Nguyen-chan 3.02.2015 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 26 Nguyen-chan 29.10.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 25 Nguyen-chan 19.10.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 24 Nguyen-chan 25.09.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 23 Nguyen-chan 11.09.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 22 Nguyen-chan 4.09.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 21 Nguyen-chan 28.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 20.5 Nguyen-chan 28.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 20 Nguyen-chan 28.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 19 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 18 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 17 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 16 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 15 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 14 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 13 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 12 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 11 Nguyen-chan 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 10 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 9.5 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 9 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 8 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 7 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 6 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 5 [*centuries*_*star*] 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 4 Dark Shadow 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 3 Dark Shadow 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 2 Dark Shadow 20.08.2014 Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? 1 Dark Shadow 20.08.2014