Origin

Tên khác: オリジン

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Sci-fi .

Chương mới nhất: 87 - Đang tiến hànhNăm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Origin 87 26.03.2019 Origin 86 24.03.2019 Origin 84 8.03.2019 Origin 83 6.03.2019 Origin 82 26.02.2019 Origin 81 23.02.2019 Origin 80 27.01.2019 Origin 79 26.01.2019 Origin 78 21.12.2018 Origin 77 14.12.2018 Origin 77 15.12.2018 Origin 76 8.12.2018 Origin 75 22.10.2018 Origin 74 21.10.2018 Origin 73 15.10.2018 Origin 72 14.10.2018 Origin 70 20.09.2018 Origin 67 22.08.2018 Origin 66 21.08.2018 Origin 64 17.08.2018 Origin 63 16.08.2018 Origin 62 15.08.2018 Origin 61 13.08.2018 Origin 60 12.08.2018 Origin 59 8.08.2018 Origin 58 4.08.2018 Origin 57 30.07.2018 Origin 56 28.07.2018 Origin 55 25.07.2018 Origin 54 21.07.2018 Origin 53 19.07.2018 Origin 52 14.07.2018 Origin 51 13.07.2018 Origin 50 13.07.2018 Origin 49 12.07.2018 Origin 48 7.07.2018 Origin 47 19.03.2018 Origin 46 19.03.2018 Origin 45 17.03.2018 Origin 44 16.03.2018 Origin 43 8.03.2018 Origin 42 4.03.2018 Origin 41 3.03.2018 Origin 40 2.03.2018 Origin 39 28.02.2018 Origin 38 19.01.2018 Origin 37 19.01.2018 Origin 36 28.10.2017 Origin 35 9.09.2017 Origin 34 8.09.2017 Origin 33 9.08.2017 Origin 32 3.08.2017 Origin 31 26.07.2017 Origin 30 24.07.2017 Origin 29 18.07.2017 Origin 28 14.07.2017 Origin 27 13.07.2017 Origin 26 8.07.2017 Origin 25 6.07.2017 Origin 24 4.07.2017 Origin 23 26.06.2017 Origin 22 24.06.2017 Origin 21 16.06.2017 Origin 20 18.05.2017 Origin 19 Mega Team 29.04.2017 Origin 18 Mega Team 28.04.2017 Origin 17 Mega Team 26.04.2017 Origin 16 Mega Team 24.04.2017 Origin 15 Mega Team 24.04.2017 Origin 14 Mega Team 20.04.2017 Origin 13 Mega Team 20.04.2017 Origin 12 Mega Team 15.04.2017 Origin 11 Mega Team 15.04.2017 Origin 10 comicvn.net 5.04.2017 Origin 9 comicvn.net 5.04.2017 Origin 8 comicvn.net 5.04.2017 Origin 7 comicvn.net 5.04.2017 Origin 6 comicvn.net 5.04.2017 Origin 5 comicvn.net 5.04.2017 Origin 4 comicvn.net 5.04.2017 Origin 3 comicvn.net 5.04.2017 Origin 2 comicvn.net 5.04.2017 Origin 1 comicvn.net 5.04.2017