Ớt Bảy Màu

Tên khác: Niji Iro Togarashi; Rainbow-Colored Chili Powder; Niji Iro Tougarashi

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Historical , Shounen .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhSau cái chết của mẹ, Shichimi lên đường đến sống với những người anh chị em cùng cha khác mẹ đang ở tại nhà trọ Karakuri, một nơi được chu cấp bởi người cha mà họ chưa bao giờ gặp. Cậu phát hiện ra rằng mỗi người lại có một người mẹ khác nhau (tất cả đều đã qua đời), nhưng cùng gọi một người đàn ông là cha. Không lâu sau khi Shichimi đến, anh em họ quyết định đi thăm mộ của từng người mẹ. Trong chuyến đi, họ gặp không ít những nguy hiểm rình rập trên đường.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ớt Bảy Màu 78 --MP-- Group 9.03.2014 Ớt Bảy Màu 77 --MP-- Group 9.03.2014 Ớt Bảy Màu 76 --MP-- Group 31.01.2014 Ớt Bảy Màu 75 --MP-- Group 31.01.2014 Ớt Bảy Màu 74 --MP-- Group 30.12.2013 Ớt Bảy Màu 73 --MP-- Group 30.12.2013 Ớt Bảy Màu 72 --MP-- Group 1.11.2013 Ớt Bảy Màu 71 --MP-- Group 1.11.2013 Ớt Bảy Màu 70 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 69 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 68 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 67 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 66 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 65 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 64 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 63 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 62 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 61 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 60 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 59 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 58 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 57 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 56 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 55 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 54 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 53 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 52 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 51 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 50 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 49 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 48 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 47 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 46 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 45 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 44 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 43 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 42 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 41 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 40 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 39 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 38 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 37 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 36 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 35 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 34 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 33 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 32 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 31 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 30 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 29 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 28 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 27 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 26 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 25 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 24 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 23 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 22 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 21 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 20 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 19 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 18 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 17 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 16 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 15 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 14 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 13 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 12 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 11 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 10 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 9 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 8 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 7 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 6 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 5 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 4 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 3 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 2 --MP-- Group 17.10.2013 Ớt Bảy Màu 1 --MP-- Group 17.10.2013