Otaku no Musume-san

Tên khác: Otaku

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhKanau Yukimura mới chín tuổi, cô bé lần đầu tiên được gặp cha của mình. Tuy nhiên, ông ấy hóa ra lại là một otaku! Hai người họ bắt đầu sống với nhau trong cùng một căn hộ, với nhiều người hàng xóm thú vị. Không hề ngạc nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi với họ…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Otaku no Musume-san 44 Devil Slayer Team 22.11.2015 Otaku no Musume-san 43 Devil Slayer Team 7.09.2015 Otaku no Musume-san 42.2 Devil Slayer Team 7.09.2015 Otaku no Musume-san 42.1 Devil Slayer Team 2.08.2015 Otaku no Musume-san 41 Devil Slayer Team 27.07.2015 Otaku no Musume-san 40 Devil Slayer Team 17.07.2015 Otaku no Musume-san 39 Devil Slayer Team 8.07.2015 Otaku no Musume-san 38 Devil Slayer Team 5.07.2015 Otaku no Musume-san 37 Devil Slayer Team 28.06.2015 Otaku no Musume-san 36 Devil Slayer Team 13.06.2015 Otaku no Musume-san 35 Devil Slayer Team 7.06.2015 Otaku no Musume-san 34 Devil Slayer Team 2.05.2015 Otaku no Musume-san 33 Devil Slayer Team 24.04.2015 Otaku no Musume-san 32 Devil Slayer Team 11.04.2015 Otaku no Musume-san 31 Devil Slayer Team 5.04.2015 Otaku no Musume-san 30 20.03.2015 Otaku no Musume-san 29 20.03.2015 Otaku no Musume-san 28 20.03.2015 Otaku no Musume-san 27 20.03.2015 Otaku no Musume-san 26 20.03.2015 Otaku no Musume-san 25 20.03.2015 Otaku no Musume-san 24 20.03.2015 Otaku no Musume-san 23 20.03.2015 Otaku no Musume-san 22 20.03.2015 Otaku no Musume-san 21 20.03.2015 Otaku no Musume-san 20 20.03.2015 Otaku no Musume-san 19 20.03.2015 Otaku no Musume-san 18 20.03.2015 Otaku no Musume-san 17 20.03.2015 Otaku no Musume-san 16 20.03.2015 Otaku no Musume-san 15 20.03.2015 Otaku no Musume-san 14 20.03.2015 Otaku no Musume-san 13 20.03.2015 Otaku no Musume-san 12 20.03.2015 Otaku no Musume-san 11 20.03.2015 Otaku no Musume-san 10 20.03.2015 Otaku no Musume-san 9 20.03.2015 Otaku no Musume-san 8 20.03.2015 Otaku no Musume-san 7 20.03.2015 Otaku no Musume-san 6 20.03.2015 Otaku no Musume-san 5 20.03.2015 Otaku no Musume-san 4 20.03.2015 Otaku no Musume-san 3 20.03.2015 Otaku no Musume-san 2 20.03.2015 Otaku no Musume-san 1 20.03.2015