Otogi Matsuri

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Ecchi , Horror , Seinen , Supernatural .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhYousuke một học sinh trung hoc vô tình bị con phượng hoàng trong “tứ linh” nhập vào và có khả năng thấy được hồn ma! Rắc rối bắt đầu đến với anh ta và các bạn khi những quái vật liên tục xuất hiện cũng như những người sở hữu tứ linh khác… họ bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Otogi Matsuri 65 Deathplace Team 10.04.2014 Otogi Matsuri 64 Deathplace Team 10.04.2014 Otogi Matsuri 63 Deathplace Team 10.04.2014 Otogi Matsuri 62 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 61 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 60 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 59 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 58 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 57 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 56 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 55 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 54 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 53 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 52 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 51 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 50 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 49 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 48 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 47 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 46 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 45 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 44 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 43 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 42 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 41 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 40 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 39 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 38 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 37 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 36 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 35 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 34 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 33 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 32 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 31 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 30 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 29 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 28 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 27 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 26 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 25 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 24 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 23 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 22 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 21 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 20 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 19 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 18 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 17 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 16 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 15 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 14 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 13 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 12 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 11 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 10 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 9 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 8 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 7 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 6 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 5 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 4 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 3 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 2 HORROR FC 15.10.2013 Otogi Matsuri 1 HORROR FC 15.10.2013