Otoyomegatari

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Historical , Slice of Life .

Chương mới nhất: 74 - Đang tiến hànhBối cảnh câu truyện vào thế kỉ 16, khi Con đường Tơ Lụa nối liền Châu Á và Địa Trung Hải, bao gồm cả Bắc Phi và Châu Âu. Đây là câu chuyện về Amira, một cô gái thông thạo bắn cung cưỡi ngựa, được gả cho Karluk, chàng trai ở làng khác nhỏ hơn cô 8 tuổi. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi làng của Amira thay đổi ý định và muốn đem cô về..

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Otoyomegatari 74 5.09.2018 Otoyomegatari 71 17.06.2018 Otoyomegatari 70 17.06.2018 Otoyomegatari 69 17.06.2018 Otoyomegatari 68 17.06.2018 Otoyomegatari 67 17.06.2018 Otoyomegatari 66 12.06.2018 Otoyomegatari 66 15.06.2018 Otoyomegatari 65 15.06.2018 Otoyomegatari 64 3.09.2017 Otoyomegatari 63 22.07.2017 Otoyomegatari 62 10.07.2017 Otoyomegatari 61 LHmanga.com 6.01.2017 Otoyomegatari 60 17.11.2016 Otoyomegatari 59 15.10.2016 Otoyomegatari 58 18.09.2016 Otoyomegatari 57 18.09.2016 Otoyomegatari 56 18.09.2016 Otoyomegatari 55 LHmanga.com 19.06.2016 Otoyomegatari 54 LHmanga.com 5.04.2016 Otoyomegatari 53 LHmanga.com 5.04.2016 Otoyomegatari 52.5 LHmanga.com 26.02.2016 Otoyomegatari 52 LHmanga.com 25.01.2016 Otoyomegatari 51 LHmanga.com 18.01.2016 Otoyomegatari 50 LHmanga.com 15.12.2015 Otoyomegatari 49 LHmanga.com 15.12.2015 Otoyomegatari 48 LHmanga.com 20.11.2015 Otoyomegatari 47 14.11.2015 Otoyomegatari 46 13.11.2015 Otoyomegatari 45 LHmanga.com 3.11.2015 Otoyomegatari 44 LHmanga.com 26.10.2015 Otoyomegatari 43 LHmanga.com 26.09.2015 Otoyomegatari 42 21.09.2015 Otoyomegatari 41 21.09.2015 Otoyomegatari 40 25.08.2015 Otoyomegatari 39 25.08.2015 Otoyomegatari 38 25.08.2015 Otoyomegatari 37 25.08.2015 Otoyomegatari 36 25.08.2015 Otoyomegatari 35 Cá Bơ 27.02.2014 Otoyomegatari 34 Cá Bơ 27.02.2014 Otoyomegatari 33 Cá Bơ 27.02.2014 Otoyomegatari 32 Cá Bơ 26.02.2014 Otoyomegatari 31 Cá Bơ 26.02.2014 Otoyomegatari 30 Cá Bơ 25.02.2014 Otoyomegatari 29 Cá Bơ 25.02.2014 Otoyomegatari 28 Cá Bơ 24.02.2014 Otoyomegatari 27 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 26 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 25 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 24 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 23.5 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 23 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 22 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 21 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 20 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 19 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 18 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 17 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 16 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 15 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 14.5 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 14 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 13 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 12 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 11 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 10 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 9 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 8 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 7 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 6 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 5 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 4 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 3 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 2 XRT 15.10.2013 Otoyomegatari 1 XRT 15.10.2013