Oyasumi Punpun

Tên khác: おやすみプンプン ; Goodnight Punpun

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Psychological , Slice of Life .

Chương mới nhất: 118 - Đang tiến hànhCâu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Oyasumi Punpun 118 23.04.2019 Oyasumi Punpun 116 12.02.2019 Oyasumi Punpun 115 24.01.2019 Oyasumi Punpun 114 10.01.2019 Oyasumi Punpun 113 17.12.2018 Oyasumi Punpun 112 16.12.2018 Oyasumi Punpun 111 16.12.2018 Oyasumi Punpun 110 17.09.2018 Oyasumi Punpun 109 31.08.2018 Oyasumi Punpun 106 27.07.2018 Oyasumi Punpun 105 21.07.2018 Oyasumi Punpun 102 4.05.2018 Oyasumi Punpun 101 10.03.2018 Oyasumi Punpun 100 22.02.2018 Oyasumi Punpun 99 15.12.2017 Oyasumi Punpun 98 19.11.2017 Oyasumi Punpun 97 28.10.2017 Oyasumi Punpun 96 28.10.2017 Oyasumi Punpun 95 1.09.2017 Oyasumi Punpun 95 1.09.2017 Oyasumi Punpun 94 30.08.2017 Oyasumi Punpun 93 21.08.2017 Oyasumi Punpun 92 3.08.2017 Oyasumi Punpun 91 19.07.2017 Oyasumi Punpun 90 17.07.2017 Oyasumi Punpun 89 10.06.2017 Oyasumi Punpun 88 Masquerade 10.05.2017 Oyasumi Punpun 87 Masquerade 8.05.2017 Oyasumi Punpun 86 Masquerade 1.05.2017 Oyasumi Punpun 85 Masquerade 30.04.2017 Oyasumi Punpun 84 Masquerade 19.04.2017 Oyasumi Punpun 83 Masquerade 19.04.2017 Oyasumi Punpun 82 Masquerade 12.04.2017 Oyasumi Punpun 81 Masquerade 17.03.2017 Oyasumi Punpun 80 4.03.2017 Oyasumi Punpun 79 4.03.2017 Oyasumi Punpun 78 4.03.2017 Oyasumi Punpun 77 4.03.2017 Oyasumi Punpun 76 4.03.2017 Oyasumi Punpun 75 4.03.2017 Oyasumi Punpun 74 4.03.2017 Oyasumi Punpun 73 4.03.2017 Oyasumi Punpun 72 4.03.2017 Oyasumi Punpun 71 4.03.2017 Oyasumi Punpun 70 3.03.2017 Oyasumi Punpun 69 3.03.2017 Oyasumi Punpun 68 3.03.2017 Oyasumi Punpun 67 3.03.2017 Oyasumi Punpun 66 3.03.2017 Oyasumi Punpun 65 3.03.2017 Oyasumi Punpun 64 3.03.2017 Oyasumi Punpun 63 3.03.2017 Oyasumi Punpun 62 3.03.2017 Oyasumi Punpun 61 3.03.2017 Oyasumi Punpun 60 3.03.2017 Oyasumi Punpun 59 3.03.2017 Oyasumi Punpun 58 3.03.2017 Oyasumi Punpun 57 3.03.2017 Oyasumi Punpun 56 3.03.2017 Oyasumi Punpun 55 3.03.2017 Oyasumi Punpun 54 3.03.2017 Oyasumi Punpun 53 3.03.2017 Oyasumi Punpun 52 3.03.2017 Oyasumi Punpun 51 3.03.2017 Oyasumi Punpun 50 2.03.2017 Oyasumi Punpun 49 2.03.2017 Oyasumi Punpun 48 2.03.2017 Oyasumi Punpun 47 2.03.2017 Oyasumi Punpun 46 2.03.2017 Oyasumi Punpun 45 2.03.2017 Oyasumi Punpun 44 2.03.2017 Oyasumi Punpun 43 2.03.2017 Oyasumi Punpun 42 2.03.2017 Oyasumi Punpun 41 2.03.2017 Oyasumi Punpun 40 2.03.2017 Oyasumi Punpun 39 2.03.2017 Oyasumi Punpun 38 2.03.2017 Oyasumi Punpun 37 2.03.2017 Oyasumi Punpun 36 2.03.2017 Oyasumi Punpun 35 2.03.2017 Oyasumi Punpun 34 2.03.2017 Oyasumi Punpun 33 2.03.2017 Oyasumi Punpun 32 2.03.2017 Oyasumi Punpun 31 2.03.2017 Oyasumi Punpun 30 1.03.2017 Oyasumi Punpun 29 1.03.2017 Oyasumi Punpun 28 1.03.2017 Oyasumi Punpun 27 1.03.2017 Oyasumi Punpun 26 1.03.2017 Oyasumi Punpun 25 1.03.2017 Oyasumi Punpun 24 1.03.2017 Oyasumi Punpun 23 1.03.2017 Oyasumi Punpun 22 1.03.2017 Oyasumi Punpun 21 1.03.2017 Oyasumi Punpun 20 1.03.2017 Oyasumi Punpun 19 1.03.2017 Oyasumi Punpun 18 1.03.2017 Oyasumi Punpun 17 1.03.2017 Oyasumi Punpun 16 1.03.2017 Oyasumi Punpun 15 1.03.2017 Oyasumi Punpun 14 1.03.2017 Oyasumi Punpun 13 1.03.2017 Oyasumi Punpun 12 1.03.2017 Oyasumi Punpun 11 1.03.2017 Oyasumi Punpun 10 28.02.2017 Oyasumi Punpun 9 28.02.2017 Oyasumi Punpun 8 28.02.2017 Oyasumi Punpun 7 28.02.2017 Oyasumi Punpun 6 28.02.2017 Oyasumi Punpun 5 28.02.2017 Oyasumi Punpun 4 28.02.2017 Oyasumi Punpun 3 28.02.2017 Oyasumi Punpun 2 28.02.2017 Oyasumi Punpun 1 28.02.2017