Pandora Hearts

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 92 - Đang tiến hànhMột câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, lấy bối cảnh thời Victorian với phong cách Gothic Lolita, dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng Alice ở xứ sở thần tiên và câu chuyện thần thoại Hy Lạp “chiếc hộp Pandora”. Pandora Hearts hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng! Trong chiếc hộp Pandora chứa cái gì? Hãy đuổi theo chú Thỏ Trắng và bước vào thế giới thần tiên và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng Pandora Hearts!

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Pandora Hearts 92 Wonderland 30.03.2014 Pandora Hearts 91 Wonderland 3.03.2014 Pandora Hearts 90 Wonderland 30.01.2014 Pandora Hearts 89 Wonderland 28.11.2013 Pandora Hearts 88 Wonderland 31.10.2013 Pandora Hearts 87 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 86 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 85.5 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 85 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 84 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 83 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 82 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 81 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 80.5 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 80 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 79 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 78 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 77 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 76 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 75 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 74 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 73 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 72 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 71 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 70 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 69 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 68 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 67 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 66 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 65 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 64 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 63 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 62 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 61 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 60 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 59 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 58 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 57 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 56 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 55 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 54.5 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 54 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 53 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 52 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 51 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 50 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 49 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 48 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 47 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 46 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 45 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 44 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 43 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 42 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 41 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 40 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 39 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 38 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 37 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 36 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 35 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 34 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 33 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 32 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 31 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 30 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 29 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 28 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 27 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 26 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 25 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 24 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 23 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 22 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 21 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 20 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 19 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 18 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 17 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 16 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 15 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 14 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 13 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 12 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 11 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 10 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 9 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 8 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 7 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 6 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 5 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 4 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 3 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 2 Wonderland 15.10.2013 Pandora Hearts 1 Wonderland 15.10.2013