Pastel

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 167 - Đang tiến hànhTadano Mugi sau khi thất tình vì bạn gái chuyển trường liền ra bãi biển làm việc cho quên sầu. Cậu gặp Yuu ở đây & yêu Yuu. Sau khi về nhà mới biết Yuu sẽ ở nhà cậu ta do một vài lý do và …

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Pastel 167 18.04.2019 Pastel 166 10.04.2019 Pastel 165 3.04.2019 Pastel 164 28.03.2019 Pastel 163 20.03.2019 Pastel 162 13.03.2019 Pastel 161 6.03.2019 Pastel 159 14.02.2019 Pastel 158 9.02.2019 Pastel 157 2.02.2019 Pastel 156 26.01.2019 Pastel 155 18.01.2019 Pastel 154 12.01.2019 Pastel 153 12.01.2019 Pastel 152 12.01.2019 Pastel 151 22.12.2018 Pastel 150 16.12.2018 Pastel 149 14.12.2018 Pastel 148 8.12.2018 Pastel 147 2.12.2018 Pastel 146 1.12.2018 Pastel 144 24.11.2018 Pastel 143 24.11.2018 Pastel 142 24.11.2018 Pastel 141 17.11.2018 Pastel 140 blogtruyen.com 10.10.2015 Pastel 139 blogtruyen.com 23.08.2015 Pastel 138 blogtruyen.com 16.08.2015 Pastel 137 blogtruyen.com 6.08.2015 Pastel 136 23.07.2015 Pastel 135 23.07.2015 Pastel 134 blogtruyen.com 28.09.2014 Pastel 133 blogtruyen.com 28.09.2014 Pastel 132 blogtruyen.com 5.04.2014 Pastel 130 8.03.2015 Pastel 129 8.03.2015 Pastel 128 8.03.2015 Pastel 127 8.03.2015 Pastel 126 8.03.2015 Pastel 125 8.03.2015 Pastel 124 8.03.2015 Pastel 123.5 8.03.2015 Pastel 123 8.03.2015 Pastel 122 8.03.2015 Pastel 121 8.03.2015 Pastel 120 8.03.2015 Pastel 119.5 8.03.2015 Pastel 119 8.03.2015 Pastel 118 8.03.2015 Pastel 117 8.03.2015 Pastel 116 8.03.2015 Pastel 115 8.03.2015 Pastel 114 8.03.2015 Pastel 113 8.03.2015 Pastel 112 8.03.2015 Pastel 111 8.03.2015 Pastel 110 8.03.2015 Pastel 109 8.03.2015 Pastel 108 8.03.2015 Pastel 107 8.03.2015 Pastel 106 8.03.2015 Pastel 105 8.03.2015 Pastel 104 8.03.2015 Pastel 103 8.03.2015 Pastel 102 8.03.2015 Pastel 101 8.03.2015 Pastel 100 8.03.2015 Pastel 99 8.03.2015 Pastel 98 8.03.2015 Pastel 97 8.03.2015 Pastel 96 8.03.2015 Pastel 95 8.03.2015 Pastel 94 8.03.2015 Pastel 93 8.03.2015 Pastel 92 8.03.2015 Pastel 91 8.03.2015 Pastel 90 8.03.2015 Pastel 89 8.03.2015 Pastel 88 8.03.2015 Pastel 87 8.03.2015 Pastel 86 8.03.2015 Pastel 85 8.03.2015 Pastel 84 8.03.2015 Pastel 83 8.03.2015 Pastel 82 8.03.2015 Pastel 81 8.03.2015 Pastel 80 8.03.2015 Pastel 79 8.03.2015 Pastel 78 8.03.2015 Pastel 77 8.03.2015 Pastel 76 8.03.2015 Pastel 75 8.03.2015 Pastel 74 8.03.2015 Pastel 73 8.03.2015 Pastel 72.2 8.03.2015 Pastel 72.1 8.03.2015 Pastel 71 8.03.2015 Pastel 70 8.03.2015 Pastel 69 8.03.2015 Pastel 68 8.03.2015 Pastel 67 8.03.2015 Pastel 66 8.03.2015 Pastel 65 8.03.2015 Pastel 64 8.03.2015 Pastel 63 8.03.2015 Pastel 62 8.03.2015 Pastel 61 8.03.2015 Pastel 60 8.03.2015 Pastel 59 8.03.2015 Pastel 58 8.03.2015 Pastel 57 8.03.2015 Pastel 56 8.03.2015 Pastel 55 8.03.2015 Pastel 54 8.03.2015 Pastel 53 8.03.2015 Pastel 52 8.03.2015 Pastel 51 8.03.2015 Pastel 50 8.03.2015 Pastel 49 8.03.2015 Pastel 48 8.03.2015 Pastel 47 8.03.2015 Pastel 46 8.03.2015 Pastel 45 8.03.2015 Pastel 44 8.03.2015 Pastel 43 8.03.2015 Pastel 42 8.03.2015 Pastel 41 8.03.2015 Pastel 40 8.03.2015 Pastel 39 8.03.2015 Pastel 38 8.03.2015 Pastel 37 8.03.2015 Pastel 36 8.03.2015 Pastel 35 8.03.2015 Pastel 34 8.03.2015 Pastel 33 8.03.2015 Pastel 32 8.03.2015 Pastel 31 8.03.2015 Pastel 30 8.03.2015 Pastel 29 8.03.2015 Pastel 28 8.03.2015 Pastel 27 8.03.2015 Pastel 26 8.03.2015 Pastel 25 8.03.2015 Pastel 24 8.03.2015 Pastel 23 8.03.2015 Pastel 22 8.03.2015 Pastel 21 8.03.2015 Pastel 20 8.03.2015 Pastel 19 8.03.2015 Pastel 18 8.03.2015 Pastel 17 8.03.2015 Pastel 16 8.03.2015 Pastel 15 8.03.2015 Pastel 14 8.03.2015 Pastel 13 8.03.2015 Pastel 12 8.03.2015 Pastel 11 8.03.2015 Pastel 10 8.03.2015 Pastel 9 8.03.2015 Pastel 8 8.03.2015 Pastel 7 8.03.2015 Pastel 6 8.03.2015 Pastel 5 8.03.2015 Pastel 4 8.03.2015 Pastel 3 8.03.2015 Pastel 2 8.03.2015 Pastel 1 8.03.2015