Phi Lôi Đạo

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhCậu bé mồ côi Ryu-Yeon có thể điêu khắc gỗ thành những tác phẩm điêu khắc phức tạp tuyệt vời. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc bức tượng cha mẹ mình, cậu gặp một người đàn ông lớn tuổi bí ẩn. Ông ta rất ấn tượng với tác phẩm điêu khắc của cậu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phi Lôi Đạo 35 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 34 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 33 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 32 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 31 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 30 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 29 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 28 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 27 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 26 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 25 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 24 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 23 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 22 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 21 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 20 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 19 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 18 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 17 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 16 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 15 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 14 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 13 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 12 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 11 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 10 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 9 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 8 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 7 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 6 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 5 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 4 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 3 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 2 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 1 9.11.2020