Phi Lôi Đạo

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhCậu bé mồ côi Ryu-Yeon có thể điêu khắc gỗ thành những tác phẩm điêu khắc phức tạp tuyệt vời. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc bức tượng cha mẹ mình, cậu gặp một người đàn ông lớn tuổi bí ẩn. Ông ta rất ấn tượng với tác phẩm điêu khắc của cậu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phi Lôi Đạo 68 2.03.2021 Phi Lôi Đạo 67 27.02.2021 Phi Lôi Đạo 66 22.02.2021 Phi Lôi Đạo 65 22.02.2021 Phi Lôi Đạo 64 2.02.2021 Phi Lôi Đạo 63 17.01.2021 Phi Lôi Đạo 62 17.01.2021 Phi Lôi Đạo 61 17.01.2021 Phi Lôi Đạo 60 10.01.2021 Phi Lôi Đạo 59 25.12.2020 Phi Lôi Đạo 58 21.12.2020 Phi Lôi Đạo 57 20.12.2020 Phi Lôi Đạo 56 20.12.2020 Phi Lôi Đạo 55 20.12.2020 Phi Lôi Đạo 54 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 53 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 52 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 51 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 50 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 49 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 48 5.12.2020 Phi Lôi Đạo 47 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 46 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 45 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 44 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 43 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 42 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 41 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 40 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 39 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 38 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 37 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 36 4.12.2020 Phi Lôi Đạo 35 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 34 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 33 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 32 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 31 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 30 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 29 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 28 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 27 21.11.2020 Phi Lôi Đạo 26 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 25 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 24 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 23 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 22 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 21 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 20 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 19 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 18 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 17 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 16 12.11.2020 Phi Lôi Đạo 15 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 14 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 13 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 12 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 11 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 10 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 9 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 8 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 7 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 6 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 5 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 4 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 3 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 2 9.11.2020 Phi Lôi Đạo 1 9.11.2020