Phong Khởi Thượng Lam

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Historical , Manhua , Mystery , Romance .

Chương mới nhất: 116 - Đang tiến hànhTình hình là nàng ghiền game. Một hôm vô tình bị lạc vào thế giới Game, và đã gặp được chàng, cuộc sống ảo đen xen đời thực. Đâu là thực đâu là giả, thôi thì cứ yêu thôi … Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn.  Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phong Khởi Thượng Lam 116 22.04.2018 Phong Khởi Thượng Lam 115 6.04.2018 Phong Khởi Thượng Lam 112 23.03.2018 Phong Khởi Thượng Lam 110 22.01.2018 Phong Khởi Thượng Lam 108 21.12.2017 Phong Khởi Thượng Lam 107 10.12.2017 Phong Khởi Thượng Lam 106 21.11.2017 Phong Khởi Thượng Lam 105 11.11.2017 Phong Khởi Thượng Lam 104 25.10.2017 Phong Khởi Thượng Lam 103 8.10.2017 Phong Khởi Thượng Lam 102 26.09.2017 Phong Khởi Thượng Lam 101 9.09.2017 Phong Khởi Thượng Lam 100 20.08.2017 Phong Khởi Thượng Lam 99 4.08.2017 Phong Khởi Thượng Lam 99 20.08.2017 Phong Khởi Thượng Lam 98 4.08.2017 Phong Khởi Thượng Lam 98 20.08.2017 Phong Khởi Thượng Lam 97 9.07.2017 Phong Khởi Thượng Lam 96 9.07.2017 Phong Khởi Thượng Lam 95 8.06.2017 Phong Khởi Thượng Lam 94 8.06.2017 Phong Khởi Thượng Lam 93 20.05.2017 Phong Khởi Thượng Lam 92 7.05.2017 Phong Khởi Thượng Lam 91 truyenv1.com 20.04.2017 Phong Khởi Thượng Lam 90 truyenv1.com 20.04.2017 Phong Khởi Thượng Lam 89 22.03.2017 Phong Khởi Thượng Lam 88 truyenv1.com 21.03.2017 Phong Khởi Thượng Lam 87 truyenv1.com 7.03.2017 Phong Khởi Thượng Lam 86 22.02.2017 Phong Khởi Thượng Lam 85 truyenv1.com 11.02.2017 Phong Khởi Thượng Lam 84 16.01.2017 Phong Khởi Thượng Lam 83 13.01.2017 Phong Khởi Thượng Lam 82 21.12.2016 Phong Khởi Thượng Lam 82 21.12.2016 Phong Khởi Thượng Lam 81 13.12.2016 Phong Khởi Thượng Lam 80 4.12.2016 Phong Khởi Thượng Lam 79 27.11.2016 Phong Khởi Thượng Lam 78 21.11.2016 Phong Khởi Thượng Lam 77 15.11.2016 Phong Khởi Thượng Lam 76 7.11.2016 Phong Khởi Thượng Lam 75 3.11.2016 Phong Khởi Thượng Lam 74 24.10.2016 Phong Khởi Thượng Lam 73 16.10.2016 Phong Khởi Thượng Lam 72.2 9.10.2016 Phong Khởi Thượng Lam 72.1 3.10.2016 Phong Khởi Thượng Lam 71 20.09.2016 Phong Khởi Thượng Lam 70 5.09.2016 Phong Khởi Thượng Lam 70 5.09.2016 Phong Khởi Thượng Lam 69 20.08.2016 Phong Khởi Thượng Lam 68 4.08.2016 Phong Khởi Thượng Lam 67 19.07.2016 Phong Khởi Thượng Lam 66 4.07.2016 Phong Khởi Thượng Lam 65 19.06.2016 Phong Khởi Thượng Lam 64 19.06.2016 Phong Khởi Thượng Lam 63 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 62 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 61 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 60 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 59 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 58 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 57 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 57 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 56 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 55 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 54 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 53 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 52 20.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 51 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 50 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 49 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 48 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 47 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 46 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 45 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 44 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 43 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 42 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 41 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 40 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 39 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 38 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 37 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 36 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 35 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 34 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 33 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 32 19.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 31 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 30 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 29 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 28 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 27 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 26 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 25 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 24 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 23 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 22 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 21 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 20 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 19 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 18 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 17 17.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 16 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 15 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 14 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 13 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 12 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 11 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 10 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 9 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 8 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 7 7.05.2016 Phong Khởi Thượng Lam 6 14.01.2016 Phong Khởi Thượng Lam 5 14.01.2016 Phong Khởi Thượng Lam 4 14.01.2016 Phong Khởi Thượng Lam 3 14.01.2016 Phong Khởi Thượng Lam 2 14.01.2016 Phong Khởi Thượng Lam 1 14.01.2016