Phong Lôi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 40 - Tạm ngừngMột phong cách võ thần khác của Ôn Nhật Lương, bạn là fan của Võ Thần thì không thể bỏ qua bộ truyện Phong Lôi này.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phong Lôi 40 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 39 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 38 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 37 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 36 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 35 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 34 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 33 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 32 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 31 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 30 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 29 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 28 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 27 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 26 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 25 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 24 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 23 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 22 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 21 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 20 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 19 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 18 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 17 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 16 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 15 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 14 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 13 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 12 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 11 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 10 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 9 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 8 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 7 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 6 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 5 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 4 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 3 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 2 comicvn.net 15.10.2013 Phong Lôi 1 comicvn.net 15.10.2013