Phong Quỷ Truyền Thuyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 217 - Đang tiến hànhThượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình.
Truyện tác giả Lục Đạo, (tac giả Đường Dần Tại Dị Giới)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phong Quỷ Truyền Thuyết 217 27.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 216 25.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 215 23.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 214 21.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 213 19.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 212 17.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 210 13.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 209 11.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 208 9.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 207 7.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 206 5.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 205 3.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 204 1.06.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 203 30.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 202 28.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 201 26.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 200 24.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 199 22.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 198 20.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 197 18.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 196 16.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 195 14.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 193 10.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 192 8.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 191 6.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 190 4.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 189 2.05.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 188 30.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 187 28.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 184 22.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 183 20.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 182 18.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 180 14.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 179 12.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 178 10.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 177 8.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 176 12.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 175 4.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 174 2.04.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 173 31.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 172 31.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 171 27.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 170 25.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 169 23.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 168 21.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 167 19.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 166 17.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 165 15.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 164 13.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 163 11.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 162 9.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 161 7.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 160 5.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 159 3.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 158 1.03.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 156 26.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 155 24.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 154 22.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 153 20.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 151 16.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 149 12.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 148 10.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 147 8.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 146 6.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 145 4.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 144 2.02.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 143 31.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 142 29.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 141 27.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 140 25.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 139 23.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 138 21.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 137 19.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 136 17.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 134 15.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 133 13.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 132 11.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 131 9.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 130 7.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 129 7.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 127 3.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 126 1.01.2020 Phong Quỷ Truyền Thuyết 125 30.12.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 124 28.12.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 123 26.12.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 122 24.12.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 15 13.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 14 13.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 13 13.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 12 13.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 11 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 10 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 9 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 8 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 7 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 6 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 5 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 4 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 3 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 2 10.11.2019 Phong Quỷ Truyền Thuyết 1 10.11.2019