Phong Thần Ký

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Historical , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 182 - Hoàn thànhPhong Thần Ký lấy bối cảnh vào thời Đại Thương, dựa theo truyền thuyết Phong Thần của Trung Quốc. Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ “Thần” đến thời đại của Trụ Vương – một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của “Thần” tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến “Phong Thần” bắt đầu nỗi dậy. Trụ Vương thất bại nhưng con trai Trụ Vương đã kịp trốn thoát, lưu lạc trong nhân gian với cái tên A Cẩu, cũng chính là nhân vật chính của Phong Thần Ký. A Cẩu với tính cách quật cường bất khuất, đã không ngừng rèn luyện để trở thành một con người dám đối đầu với “Thiên”, giành lại tự do cho loài người cũng như chính bản thân mình.
Phong Thần Ký là một cách nhìn mới lạ về hình ảnh của những nhân vật lịch sử Trung Hoa, cùng với những trận chiến hấp dẫn giữa các tộc người, ma, thần, tiên… dưới nét vẽ điêu luyện và đầy màu sắc đã khiến cho truyện vô cùng hấp dẫn người đọc.

Tóm tắt Phong Thần Ký chương mới nhất:

Phong Thần Ký chương 182 – A Cẩu không bị Thiên giết mà được trao huyết mâu làm sứ giả tam giới. Kết thúc truyện.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phong Thần Ký 182 hamtruyen.com 15.05.2014 Phong Thần Ký 181 hamtruyen.com 5.05.2014 Phong Thần Ký 180 comicvn-hamtruyen 25.04.2014 Phong Thần Ký 179 comicvn-hamtruyen 18.04.2014 Phong Thần Ký 178 comicvn-hamtruyen 11.04.2014 Phong Thần Ký 177 comicvn-hamtruyen 4.04.2014 Phong Thần Ký 176 comicvn-hamtruyen 28.03.2014 Phong Thần Ký 175 comicvn-hamtruyen 21.03.2014 Phong Thần Ký 174 comicvn-hamtruyen 13.03.2014 Phong Thần Ký 173 comicvn-hamtruyen 7.03.2014 Phong Thần Ký 172 comicvn-hamtruyen 28.02.2014 Phong Thần Ký 171 comicvn-hamtruyen 20.02.2014 Phong Thần Ký 170 comicvn-hamtruyen 13.02.2014 Phong Thần Ký 169 comicvn-hamtruyen 10.02.2014 Phong Thần Ký 168 comicvn-hamtruyen 24.01.2014 Phong Thần Ký 167 comicvn-hamtruyen 23.01.2014 Phong Thần Ký 166 comicvn-hamtruyen 18.01.2014 Phong Thần Ký 165 comicvn-hamtruyen 11.01.2014 Phong Thần Ký 164 comicvn-hamtruyen 4.01.2014 Phong Thần Ký 163 comicvn-hamtruyen 27.12.2013 Phong Thần Ký 162 comicvn-hamtruyen 19.12.2013 Phong Thần Ký 161 comicvn-hamtruyen 14.12.2013 Phong Thần Ký 160 comicvn-hamtruyen 7.12.2013 Phong Thần Ký 159 comicvn.net 30.11.2013 Phong Thần Ký 158 comicvn.net 18.11.2013 Phong Thần Ký 157 comicvn.net 16.11.2013 Phong Thần Ký 156 comicvn.net 10.11.2013 Phong Thần Ký 155 truyenhay24h.com 4.11.2013 Phong Thần Ký 154 truyenhay24h.com 26.10.2013 Phong Thần Ký 153 truyenhay24h.com 18.10.2013 Phong Thần Ký 152 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 151 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 150 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 149 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 148 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 147 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 146 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 145 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 144 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 143 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 142 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 141 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 140 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 139 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 138 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 137 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 136 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 135 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 134 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 133 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 132 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 131 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 130 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 129 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 128 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 127 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 126 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 125 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 124 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 123 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 122 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 121 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 120 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 119 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 118 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 117 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 116 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 115 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 114 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 113 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 112 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 111 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 110 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 109 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 108 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 107 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 106 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 105 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 104 comicvn.net 15.10.2013 Phong Thần Ký 103 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 102 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 101 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 100 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 99 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 98 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 97 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 96 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 95 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 94 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 93 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 92 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 91 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 90 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 89 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 88 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 87 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 86 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 85 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 84 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 83 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 82 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 81 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 80 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 79 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 78 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 77 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 76 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 75 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 74 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 73 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 72 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 71 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 70 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 69 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 68 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 67 truyenhay24h.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 66 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 65 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 64 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 63 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 62 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 61 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 60 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 59 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 58 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 57 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 56 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 55 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 54 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 53 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 52 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 51 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 50 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 49 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 48 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 47 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 46 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 45 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 44 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 43 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 42 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 41 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 40 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 39 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 38 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 37 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 36 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 35 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 34 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 33 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 32 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 31 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 30 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 29 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 28 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 27 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 26 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 25 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 24 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 23 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 22 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 21 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 20 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 19 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 18 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 17 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 16 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 15 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 14 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 13 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 12 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 11 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 10 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 9 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 8 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 7 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 6 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 5 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 4 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 3 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 2 hamtruyen.com 15.10.2013 Phong Thần Ký 1 hamtruyen.com 15.10.2013