Phong Thần Ký

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Historical , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 182 - Hoàn thànhPhong Thần Ký lấy bối cảnh vào thời Đại Thương, dựa theo truyền thuyết Phong Thần của Trung Quốc. Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ “Thần” đến thời đại của Trụ Vương – một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của “Thần” tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến “Phong Thần” bắt đầu nỗi dậy. Trụ Vương thất bại nhưng con trai Trụ Vương đã kịp trốn thoát, lưu lạc trong nhân gian với cái tên A Cẩu, cũng chính là nhân vật chính của Phong Thần Ký. A Cẩu với tính cách quật cường bất khuất, đã không ngừng rèn luyện để trở thành một con người dám đối đầu với “Thiên”, giành lại tự do cho loài người cũng như chính bản thân mình.
Phong Thần Ký là một cách nhìn mới lạ về hình ảnh của những nhân vật lịch sử Trung Hoa, cùng với những trận chiến hấp dẫn giữa các tộc người, ma, thần, tiên… dưới nét vẽ điêu luyện và đầy màu sắc đã khiến cho truyện vô cùng hấp dẫn người đọc.

Tóm tắt Phong Thần Ký chương mới nhất:

Phong Thần Ký chương 182 – A Cẩu không bị Thiên giết mà được trao huyết mâu làm sứ giả tam giới. Kết thúc truyện.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phong Thần Ký 182 4.12.2015 Phong Thần Ký 181 4.12.2015 Phong Thần Ký 180 4.12.2015 Phong Thần Ký 179 4.12.2015 Phong Thần Ký 178 4.12.2015 Phong Thần Ký 177 4.12.2015 Phong Thần Ký 176 4.12.2015 Phong Thần Ký 175 4.12.2015 Phong Thần Ký 174 4.12.2015 Phong Thần Ký 173 4.12.2015 Phong Thần Ký 172 4.12.2015 Phong Thần Ký 171 4.12.2015 Phong Thần Ký 170 3.12.2015 Phong Thần Ký 169 3.12.2015 Phong Thần Ký 168 3.12.2015 Phong Thần Ký 167 3.12.2015 Phong Thần Ký 166 3.12.2015 Phong Thần Ký 165 3.12.2015 Phong Thần Ký 164 3.12.2015 Phong Thần Ký 163 3.12.2015 Phong Thần Ký 162 3.12.2015 Phong Thần Ký 161 3.12.2015 Phong Thần Ký 160 3.12.2015 Phong Thần Ký 159 3.12.2015 Phong Thần Ký 158 3.12.2015 Phong Thần Ký 157 3.12.2015 Phong Thần Ký 156 3.12.2015 Phong Thần Ký 155 3.12.2015 Phong Thần Ký 154 3.12.2015 Phong Thần Ký 153 3.12.2015 Phong Thần Ký 152 3.12.2015 Phong Thần Ký 151 3.12.2015 Phong Thần Ký 150 3.12.2015 Phong Thần Ký 149 3.12.2015 Phong Thần Ký 148 3.12.2015 Phong Thần Ký 147 2.12.2015 Phong Thần Ký 146 2.12.2015 Phong Thần Ký 145 2.12.2015 Phong Thần Ký 144 2.12.2015 Phong Thần Ký 143 2.12.2015 Phong Thần Ký 142 2.12.2015 Phong Thần Ký 141 2.12.2015 Phong Thần Ký 140 2.12.2015 Phong Thần Ký 139 2.12.2015 Phong Thần Ký 138 2.12.2015 Phong Thần Ký 137 2.12.2015 Phong Thần Ký 136 2.12.2015 Phong Thần Ký 135 2.12.2015 Phong Thần Ký 134 2.12.2015 Phong Thần Ký 133 2.12.2015 Phong Thần Ký 132 2.12.2015 Phong Thần Ký 131 2.12.2015 Phong Thần Ký 130 2.12.2015 Phong Thần Ký 129 2.12.2015 Phong Thần Ký 128 2.12.2015 Phong Thần Ký 127 2.12.2015 Phong Thần Ký 126 2.12.2015 Phong Thần Ký 125 2.12.2015 Phong Thần Ký 124 2.12.2015 Phong Thần Ký 123 2.12.2015 Phong Thần Ký 122 2.12.2015 Phong Thần Ký 121 2.12.2015 Phong Thần Ký 120 2.12.2015 Phong Thần Ký 119 2.12.2015 Phong Thần Ký 118 2.12.2015 Phong Thần Ký 117 1.12.2015 Phong Thần Ký 116 1.12.2015 Phong Thần Ký 115 1.12.2015 Phong Thần Ký 114 1.12.2015 Phong Thần Ký 113 1.12.2015 Phong Thần Ký 112 1.12.2015 Phong Thần Ký 111 1.12.2015 Phong Thần Ký 110 1.12.2015 Phong Thần Ký 109 1.12.2015 Phong Thần Ký 108 1.12.2015 Phong Thần Ký 107 1.12.2015 Phong Thần Ký 106 1.12.2015 Phong Thần Ký 105 1.12.2015 Phong Thần Ký 104 1.12.2015 Phong Thần Ký 103 1.12.2015 Phong Thần Ký 102 1.12.2015 Phong Thần Ký 101 1.12.2015 Phong Thần Ký 100 1.12.2015 Phong Thần Ký 99 1.12.2015 Phong Thần Ký 98 1.12.2015 Phong Thần Ký 97 30.11.2015 Phong Thần Ký 96 30.11.2015 Phong Thần Ký 95 30.11.2015 Phong Thần Ký 94 30.11.2015 Phong Thần Ký 93 30.11.2015 Phong Thần Ký 92 30.11.2015 Phong Thần Ký 91 30.11.2015 Phong Thần Ký 90 30.11.2015 Phong Thần Ký 89 30.11.2015 Phong Thần Ký 88 30.11.2015 Phong Thần Ký 87 30.11.2015 Phong Thần Ký 86 30.11.2015 Phong Thần Ký 85 30.11.2015 Phong Thần Ký 84 30.11.2015 Phong Thần Ký 83 30.11.2015 Phong Thần Ký 82 30.11.2015 Phong Thần Ký 81 30.11.2015 Phong Thần Ký 80 30.11.2015 Phong Thần Ký 79 30.11.2015 Phong Thần Ký 78 30.11.2015 Phong Thần Ký 77 30.11.2015 Phong Thần Ký 76 30.11.2015 Phong Thần Ký 75 28.11.2015 Phong Thần Ký 74 28.11.2015 Phong Thần Ký 73 28.11.2015 Phong Thần Ký 72 28.11.2015 Phong Thần Ký 71 28.11.2015 Phong Thần Ký 70 28.11.2015 Phong Thần Ký 69 28.11.2015 Phong Thần Ký 68 28.11.2015 Phong Thần Ký 67 28.11.2015 Phong Thần Ký 66 28.11.2015 Phong Thần Ký 65 28.11.2015 Phong Thần Ký 64 28.11.2015 Phong Thần Ký 63 28.11.2015 Phong Thần Ký 62 28.11.2015 Phong Thần Ký 61 28.11.2015 Phong Thần Ký 60 28.11.2015 Phong Thần Ký 59 28.11.2015 Phong Thần Ký 58 28.11.2015 Phong Thần Ký 57 28.11.2015 Phong Thần Ký 56 28.11.2015 Phong Thần Ký 55 28.11.2015 Phong Thần Ký 54 28.11.2015 Phong Thần Ký 53 28.11.2015 Phong Thần Ký 52 28.11.2015 Phong Thần Ký 51 28.11.2015 Phong Thần Ký 50 28.11.2015 Phong Thần Ký 49 28.11.2015 Phong Thần Ký 48 28.11.2015 Phong Thần Ký 47 28.11.2015 Phong Thần Ký 46 28.11.2015 Phong Thần Ký 45 27.11.2015 Phong Thần Ký 44 27.11.2015 Phong Thần Ký 43 27.11.2015 Phong Thần Ký 42 27.11.2015 Phong Thần Ký 41 27.11.2015 Phong Thần Ký 40 27.11.2015 Phong Thần Ký 39 27.11.2015 Phong Thần Ký 38 27.11.2015 Phong Thần Ký 37 27.11.2015 Phong Thần Ký 36 27.11.2015 Phong Thần Ký 35 27.11.2015 Phong Thần Ký 34 27.11.2015 Phong Thần Ký 33 27.11.2015 Phong Thần Ký 32 27.11.2015 Phong Thần Ký 31 27.11.2015 Phong Thần Ký 30 27.11.2015 Phong Thần Ký 29 27.11.2015 Phong Thần Ký 28 27.11.2015 Phong Thần Ký 27 27.11.2015 Phong Thần Ký 26 27.11.2015 Phong Thần Ký 25 26.11.2015 Phong Thần Ký 24 26.11.2015 Phong Thần Ký 23 26.11.2015 Phong Thần Ký 22 26.11.2015 Phong Thần Ký 21 26.11.2015 Phong Thần Ký 20 26.11.2015 Phong Thần Ký 19 26.11.2015 Phong Thần Ký 18 26.11.2015 Phong Thần Ký 17 26.11.2015 Phong Thần Ký 16 26.11.2015 Phong Thần Ký 15 26.11.2015 Phong Thần Ký 14 26.11.2015 Phong Thần Ký 13 26.11.2015 Phong Thần Ký 12 26.11.2015 Phong Thần Ký 11 26.11.2015 Phong Thần Ký 10 26.11.2015 Phong Thần Ký 9 26.11.2015 Phong Thần Ký 8 26.11.2015 Phong Thần Ký 7 26.11.2015 Phong Thần Ký 6 26.11.2015 Phong Thần Ký 5 26.11.2015 Phong Thần Ký 4 26.11.2015 Phong Thần Ký 3 26.11.2015 Phong Thần Ký 2 25.11.2015 Phong Thần Ký 1 25.11.2015