Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 157.2 - Đang tiến hànhNàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc  phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư  bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ  trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhauTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Phượng Nghịch Thiên Hạ 157.2 19.05.2019 Phượng Nghịch Thiên Hạ 156.2 5.05.2019 Phượng Nghịch Thiên Hạ 156 5.05.2019 Phượng Nghịch Thiên Hạ 155.2 2.05.2019 Phượng Nghịch Thiên Hạ 155 28.04.2019 Phượng Nghịch Thiên Hạ 145.5 5.01.2019 Phượng Nghịch Thiên Hạ 139 29.10.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 138.2 7.10.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 138 30.09.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 136 11.09.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 136 11.09.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 135 31.08.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 135 31.08.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 134 20.08.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 132 1.08.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 132 10.08.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 131 17.07.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 130 13.07.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 130 14.07.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 129 29.06.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 127 13.06.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 126 25.05.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 125 17.05.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 124 10.05.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 123 25.04.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 122 16.04.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 122 17.04.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 121 6.04.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 120 28.03.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 119 18.03.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 116 3.02.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 115 24.01.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 114 16.01.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 113 4.01.2018 Phượng Nghịch Thiên Hạ 112 29.12.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 111 14.12.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 110 24.11.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 109 14.11.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 108 5.11.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 107 25.10.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 106 17.10.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 105 25.09.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 104 14.09.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 103 5.09.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 102 23.08.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 101 15.08.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 100 4.08.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 99 25.07.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 98 18.07.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 97 9.07.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 96 9.07.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 95 Truyện Tranh V1 29.06.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 94 22.06.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 93 20.06.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 92 4.06.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 91 3.06.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 90 27.05.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 89 19.05.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 88 19.05.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 87 16.05.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 86 12.05.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 85 truyenv1.com 23.04.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 84 7.04.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 83 7.04.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 82 29.03.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 81 truyenv1.com 28.03.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 80 truyenv1.com 15.03.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 79 truyenv1.com 15.03.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 78 8.03.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 77 truyenv1.com 28.02.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 76 truyenv1.com 28.02.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 75 truyenv1.com 28.02.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 74 14.02.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 73 truyenv1.com 24.01.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 72 truyenv1.com 19.01.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 71 truyenv1.com 17.01.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 70 28.12.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 69 26.12.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 68 21.12.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 67 17.12.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 66 5.12.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 65 4.12.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 64 27.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 63 24.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 62 17.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 61 15.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 60 8.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 59 8.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 58 1.11.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 57 22.10.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 56 22.10.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 56 27.02.2017 Phượng Nghịch Thiên Hạ 55 24.09.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 54 15.09.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 53 5.09.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 52 28.08.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 51 25.08.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 50 25.08.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 49 25.08.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 48 25.08.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 47 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 46 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 45 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 44 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 43 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 42 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 41 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 40 22.07.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 39 30.05.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 38 30.05.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 37 30.05.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 36 30.05.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 35 19.03.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 34 19.03.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 33 27.02.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 33 Truyện Tranh V1 12.03.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 32 27.02.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 32 Truyện Tranh V1 12.03.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 31 27.02.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 31 Truyện Tranh V1 12.03.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 30 Truyện Tranh V1 18.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 29 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 28 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 27 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 26 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 25 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 24 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 23 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 22 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 21 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 20 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 19 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 18 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 17 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 16 Truyện Tranh V1 12.01.2016 Phượng Nghịch Thiên Hạ 15 Truyện Tranh V1 29.12.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 14 Truyện Tranh V1 29.12.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 13 Truyện Tranh V1 29.12.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 12 Truyện Tranh V1 29.12.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 11 Truyện Tranh V1 29.12.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 10 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 9 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 8 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 7 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 6 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 5 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 4 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 3 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 2.2 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 2.1 18.06.2015 Phượng Nghịch Thiên Hạ 1 18.06.2015