Platinum End

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Sci-fi , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hànhMột câu truyện về con người… và thiên sứ.
Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Platinum End 29 11.10.2018 Platinum End 28 11.10.2018 Platinum End 27 11.10.2018 Platinum End 26 11.10.2018 Platinum End 25 11.10.2018 Platinum End 24 11.10.2018 Platinum End 23 11.10.2018 Platinum End 22 11.10.2018 Platinum End 21 11.10.2018 Platinum End 18 11.10.2018 Platinum End 17 5.11.2017 Platinum End 16 8.09.2017 Platinum End 15 Samurai Group 4.07.2017 Platinum End 14 Samurai Group 4.07.2017 Platinum End 13 Samurai Group 4.07.2017 Platinum End 12 Samurai Group 4.07.2017 Platinum End 11 Samurai Group 8.10.2016 Platinum End 10 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 9 4.04.2017 Platinum End 8 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 7 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 6 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 5 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 4 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 3 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 2 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 1 Samurai Group 18.09.2016 Platinum End 0 MTO 3.10.2015