Pluto

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Mecha , Mystery , Psychological , Sci-fi , Seinen .

Chương mới nhất: 65 - Hoàn thànhTrong thế giới tương lai , nơi robot hình người được tạo ra để phục vụ con người, nhưng 1 số đã vượt qua giới hạn, con người đã ra lệnh tiêu diệt bảy robot lớn nhất trên thế giới. Thám tử hàng đầu của Europol Gesicht được phân công điều tra các vụ giết người bí ẩn – robot, nhưng chính ông lại là 1 trong 7 robot đó.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Pluto 65 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 64 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 63 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 62 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 61 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 60 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 59 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 58 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 57 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 56 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 55 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 54 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 53 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 52 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 51 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 50 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 49 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 48 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 47 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 46 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 45 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 44 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 43 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 42 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 41 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 40 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 39 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 38 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 37 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 36 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 35 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 34 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 33 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 32 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 31 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 30 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 29 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 28 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 27 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 26 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 25 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 24 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 23 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 22 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 21 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 20 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 19 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 18 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 17 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 16 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 15 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 14 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 13 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 12 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 11 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 10 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 9 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 8 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 7 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 6 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 5 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 4 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 3 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 2 hamtruyen.com 15.10.2013 Pluto 1 hamtruyen.com 15.10.2013