Pochi Kuro

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hànhMột cô gái loài người bị lạc vào thế giới quỷ và không thể giao tiếp với Kuro, con quỷ đã tìm thấy cô. Con người là loài rất hiếm ở vương quốc của quỷ và nhiều con quỷ rất muốn ăn thịt người. Tuy nhiên, Kuro lại phải lòng cô gái và đặt tên cho cô là Pochi. Kuro quyết định giúp Pochi quay trở về thế giới loài người cũng như bảo vệ cô khỏi lũ quỷ muốn ăn thịt cô.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Pochi Kuro 21 19.05.2017 Pochi Kuro 20 19.05.2017 Pochi Kuro 19 31.08.2016 Pochi Kuro 18 13.08.2016 Pochi Kuro 17 30.07.2016 Pochi Kuro 16 30.07.2016 Pochi Kuro 15 28.06.2016 Pochi Kuro 14 26.06.2016 Pochi Kuro 13 27.04.2016 Pochi Kuro 12 27.04.2016 Pochi Kuro 11 27.04.2016 Pochi Kuro 10 27.04.2016 Pochi Kuro 9 27.04.2016 Pochi Kuro 8 27.04.2016 Pochi Kuro 7 27.04.2016 Pochi Kuro 6 27.04.2016 Pochi Kuro 5 27.04.2016 Pochi Kuro 4 27.04.2016 Pochi Kuro 3 20.07.2015 Pochi Kuro 2 20.07.2015 Pochi Kuro 1 20.07.2015