Poputepipikku

Tên khác: Pop Team Epic

Tác giả: .

Thể loại: 4-koma , Anime , Comedy , School Life , Slice of Life , Yuri .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Poputepipikku 13 Nirei Team 10.10.2018 Poputepipikku 12 Nirei Team 5.10.2018 Poputepipikku 11 Nirei Team 5.10.2018 Poputepipikku 10 Nirei Team 1.10.2018 Poputepipikku 9 Nirei Team 30.09.2018 Poputepipikku 8 Nirei Team 28.09.2018 Poputepipikku 7 Nirei Team 28.09.2018 Poputepipikku 6 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 5 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 4 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 3 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 2 Nirei Team 27.09.2018 Poputepipikku 1 Nirei Team 27.09.2018