Pretty Face

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life .

Chương mới nhất: 53.2 - Hoàn thành



Nội Dung : Sau tai nạn thảm khốc trên một chuyến xe , tất cả mọi người đều thoát nạn , chỉ duy nhất Randoh vốn là học sinh ngổ ngáo do mê ngủ nên bị … cháy đen thui , khi tỉnh lại cậu ta biết mình đã hôn mê đc 1 năm trời và đang nằm trong phòng của 1 bác sĩ tư nhân tên là Wanabe . Đồng thời cậu cũng biết được tên bác sĩ ẩu tả này đã phẫu thuật gương mặt cậu giống y chang với Kurimi Rina – cô gái trong tấm hình mà cậu bỏ trong cặp (do tên bác sĩ này tưởng đó là hình của Randoh ) . Thành ra cậu và Rina ( cô gái mà cậu yêu thầm ) có cùng một khuôn mặt .và nhiều chuyện xảy ra……



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Pretty Face 53.2 7.03.2015 Pretty Face 53.1 7.03.2015 Pretty Face 52 7.03.2015 Pretty Face 51 7.03.2015 Pretty Face 50 7.03.2015 Pretty Face 49 7.03.2015 Pretty Face 48 7.03.2015 Pretty Face 47 7.03.2015 Pretty Face 46 7.03.2015 Pretty Face 45 7.03.2015 Pretty Face 44 7.03.2015 Pretty Face 43 7.03.2015 Pretty Face 42 7.03.2015 Pretty Face 41 7.03.2015 Pretty Face 40 7.03.2015 Pretty Face 39 7.03.2015 Pretty Face 38 7.03.2015 Pretty Face 37 7.03.2015 Pretty Face 36 7.03.2015 Pretty Face 35 7.03.2015 Pretty Face 34 7.03.2015 Pretty Face 33 7.03.2015 Pretty Face 32 7.03.2015 Pretty Face 31 7.03.2015 Pretty Face 30 7.03.2015 Pretty Face 29 7.03.2015 Pretty Face 28 7.03.2015 Pretty Face 27 7.03.2015 Pretty Face 26 7.03.2015 Pretty Face 25 7.03.2015 Pretty Face 24 7.03.2015 Pretty Face 23 7.03.2015 Pretty Face 22 7.03.2015 Pretty Face 21 7.03.2015 Pretty Face 20 7.03.2015 Pretty Face 19 7.03.2015 Pretty Face 18 7.03.2015 Pretty Face 17 7.03.2015 Pretty Face 16 7.03.2015 Pretty Face 15 7.03.2015 Pretty Face 14 7.03.2015 Pretty Face 13 7.03.2015 Pretty Face 12 7.03.2015 Pretty Face 11 7.03.2015 Pretty Face 10 7.03.2015 Pretty Face 9 7.03.2015 Pretty Face 8 7.03.2015 Pretty Face 7 7.03.2015 Pretty Face 6 7.03.2015 Pretty Face 5 7.03.2015 Pretty Face 4 7.03.2015 Pretty Face 3 7.03.2015 Pretty Face 2 7.03.2015 Pretty Face 1 7.03.2015