Princess – công chúa xứ hoa p1 – p4

Tên khác: 프린세스

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Historical , Manhwa , Romance , Tragedy .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhCâu chuyện dựa trên giấc mơ 3 ngày liền của tác giả, là câu chuyện tình yêu của máu và nước mắt, không phải chỉ một nhân vật mà rất nhiều nhân vật.
Câu chuyện bắt đầu khi hoàng tử Biyon quyết định lập Bii- đứa con gái nhũ mẫu làm hoàng phi, khiến cho mọi thứ trở nên rối ren, mẹ của Bii lo lắng cho số phận tương lai con gái mình, nên đã cho người đưa Bii ra khỏi cung, tránh khỏi những mưu đồ chính trị. 5 năm nhanh chóng đi qua, cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ êm đềm thoảng qua, cho đến một ngày, Bii trở về cung mà không biết rằng trước mặt mình là cả một sóng gió đang ập đến.
Đó là câu chuyện trải dài 3 thế hệ, nhưng tập trung chủ yếu vào thế hệ thứ 2 là Bii và thế hệ thứ 3 : Pry – con gái của Biyon và Bii.

vì là cá nhân tự làm, lại không hạn định thời gian nên khi nào dịch đầy đủ up lên facebook cá nhân trước : https://www.facebook.com/tran.lac

từ tập 31 trở về sau, vui lòng xem tại đây : http://truyentranhtuan.com/princess-cong-chua-xu-hoa-p5/Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 94 Jane_diamond 22.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 81 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 80 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 79 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 78 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 77 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 76 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 75 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 74 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 73 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 72 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 71 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 70 Jane_diamond 6.04.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 69 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 68 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 67 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 66 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 65 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 64 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 63 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 62 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 61 Jane_diamond 4.03.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 60 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 59 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 58 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 57 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 56 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 55 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 54 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 53 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 52 Jane_diamond 1.01.2016 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 51 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 50 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 49 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 48 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 47 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 46 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 45 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 44 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 43 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 42 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 41 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 40 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 39 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 38 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 37 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 36 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 35 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 34 Jane_diamond 26.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 33 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 32 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 31 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 30 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 29 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 28 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 27 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 26 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 25 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 24 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 23 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 22 Jane_diamond 23.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 21 Jane_diamond 3.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 20 Jane_diamond 3.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 19 Jane_diamond 3.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 18 Jane_diamond 3.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 17 Jane_diamond 3.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 16 Jane_diamond 3.11.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 15 Jane_diamond 16.08.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 14 Jane_diamond 16.08.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 13 Jane_diamond 16.08.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 12 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 11 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 10 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 9 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 8 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 7 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 6 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 5 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 4 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 3 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 2 Jane_diamond 13.06.2015 Princess - công chúa xứ hoa p1 - p4 1 Jane_diamond 13.06.2015