Psychometrer Eiji

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhEiji Asuma là một học sinh trung học có khả năng ngoại cảm. Khi tiếp xúc với một vật hay một người, cậu có thể cảm nhận đựợc những mảnh vụn kí ức đến từ đó. Những người duy nhất biết được khả năng này của cậu chỉ có cô em gái Emi và người bạn thân nhất Yusuke. Trong vụ trọng án về một kẻ giết người hàng lọat có tên Moebius, Eji đã làm quen với nữ cảnh sát hình sự Ryoko Shima. Shima để ý và nhanh chóng nhận ra khả năng của Eji, nhờ vào những luận văn cô đã từng nghiên cứu về khả năng ngoại cảm khi còn ở trường học cảnh sát. Và mọi chuyện bắt đầu, khi nhà ngoại cảm trẻ đồng ý trở thành người cộng sự với cô.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Psychometrer Eiji 68 30.11.2015 Psychometrer Eiji 67 30.11.2015 Psychometrer Eiji 66 30.11.2015 Psychometrer Eiji 65 30.11.2015 Psychometrer Eiji 64 30.11.2015 Psychometrer Eiji 63 30.11.2015 Psychometrer Eiji 62 SotM 30.11.2015 Psychometrer Eiji 61 SotM 30.11.2015 Psychometrer Eiji 60 SotM 6.08.2014 Psychometrer Eiji 60 25.11.2015 Psychometrer Eiji 59 SotM 6.08.2014 Psychometrer Eiji 59 25.11.2015 Psychometrer Eiji 58 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 57 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 56 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 55 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 54 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 53 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 52 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 51 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 50 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 49 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 48 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 47 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 46 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 45 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 44 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 43 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 42 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 41 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 40 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 39 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 38 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 37 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 36 comictomb.net 15.10.2013 Psychometrer Eiji 35 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 34 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 33 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 32 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 31 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 30 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 29 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 28 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 27 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 26 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 25 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 24 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 23 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 22 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 21 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 20 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 19 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 18 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 17 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 16 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 15 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 14 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 13 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 12 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 11 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 10 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 9 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 8 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 7 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 6 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 5 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 4 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 3 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 2 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013 Psychometrer Eiji 1 [SISG] Silver Star Group 15.10.2013