Psyren

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 145 - Hoàn thànhYoshida Ageha là một nam sinh chuyên giải quyết đủ loại rắc rối cho mọi người với mức giá 10.000 yên mỗi “phi vụ”. Cậu chàng nhận tất cả các loại công việc, từ chuyện giải quyết bọn chuyên trấn lột trong trường đến việc trông nom chăm sóc lũ thú cưng của bạn, tóm lại là bất kỳ công việc gì cần dùng đến sức lực, cậu ta đều nhận tất. Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà, Ageha để ý đến một chiếc điện thoại tự động bên đường cứ đổ chuông liên tục. Tò mò, Ageha tiến lại gần và nhấc ống nghe lên. Không có điều gì kỳ lạ xảy ra bên trong buồng điện thoại ngày hôm đó, ngoại trừ sự xuất hiện của một tấm thẻ bí ẩn với độc một từ “Psyren” in trên nó – đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu học sinh cấp 3 này, từ lúc ấy và mãi về sau…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Psyren 145 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 144 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 143 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 142 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 141 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 140 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 139 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 138 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 137 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 136 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 135 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 134 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 133 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 132 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 131 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 130 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 129 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 128 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 127 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 126 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 125 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 124 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 123 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 122 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 121 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 120 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 119 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 118 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 117 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 116 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 115 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 114 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 113 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 112 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 111 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 110 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 109 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 108 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 107 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 106 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 105 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 104 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 103 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 102 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 101 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 100 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 99 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 98 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 97 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 96 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 95 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 94 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 93 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 92 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 91 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 90 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 89 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 88 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 87 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 86 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 85 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 84 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 83 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 82 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 81 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 80 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 79 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 78 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 77 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 76 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 75 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 74 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 73 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 72 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 71 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 70 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 69 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 68 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 67 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 66 comicvn.net 28.08.2014 Psyren 65 truongton.net 28.08.2014 Psyren 64 truongton.net 28.08.2014 Psyren 63 truongton.net 28.08.2014 Psyren 62 truongton.net 28.08.2014 Psyren 61 truongton.net 28.08.2014 Psyren 60 truongton.net 28.08.2014 Psyren 59 truongton.net 28.08.2014 Psyren 58 truongton.net 28.08.2014 Psyren 57 truongton.net 28.08.2014 Psyren 56 truongton.net 28.08.2014 Psyren 55 truongton.net 28.08.2014 Psyren 54 truongton.net 28.08.2014 Psyren 53 truongton.net 28.08.2014 Psyren 52 truongton.net 28.08.2014 Psyren 51 truongton.net 28.08.2014 Psyren 50 truongton.net 28.08.2014 Psyren 49 truongton.net 28.08.2014 Psyren 48 truongton.net 28.08.2014 Psyren 47 truongton.net 28.08.2014 Psyren 46 truongton.net 28.08.2014 Psyren 45 truongton.net 28.08.2014 Psyren 44 truongton.net 28.08.2014 Psyren 43 truongton.net 28.08.2014 Psyren 42 truongton.net 28.08.2014 Psyren 41 truongton.net 28.08.2014 Psyren 40 truongton.net 28.08.2014 Psyren 39 TM Team 28.08.2014 Psyren 38 TM Team 28.08.2014 Psyren 37 TM Team 28.08.2014 Psyren 36 TM Team 28.08.2014 Psyren 35 TM Team 28.08.2014 Psyren 34 TM Team 28.08.2014 Psyren 33 TM Team 28.08.2014 Psyren 32 TM Team 28.08.2014 Psyren 31 TM Team 28.08.2014 Psyren 30 TM Team 28.08.2014 Psyren 29 TM Team 28.08.2014 Psyren 28 TM Team 28.08.2014 Psyren 27 TM Team 28.08.2014 Psyren 26 TM Team 28.08.2014 Psyren 25 TM Team 28.08.2014 Psyren 24 TM Team 28.08.2014 Psyren 23 TM Team 28.08.2014 Psyren 22 TM Team 28.08.2014 Psyren 21 TM Team 28.08.2014 Psyren 20 TM Team 28.08.2014 Psyren 19 TM Team 28.08.2014 Psyren 18 TM Team 28.08.2014 Psyren 17 TM Team 28.08.2014 Psyren 16 TM Team 28.08.2014 Psyren 15 TM Team 28.08.2014 Psyren 14 TM Team 28.08.2014 Psyren 13 TM Team 28.08.2014 Psyren 12 TM Team 28.08.2014 Psyren 11 TM Team 28.08.2014 Psyren 10 TM Team 28.08.2014 Psyren 9 TM Team 28.08.2014 Psyren 8 TM Team 28.08.2014 Psyren 7 TM Team 28.08.2014 Psyren 6 TM Team 28.08.2014 Psyren 5 TM Team 28.08.2014 Psyren 4 TM Team 28.08.2014 Psyren 3 TM Team 28.08.2014 Psyren 2 TM Team 28.08.2014 Psyren 1 TM Team 28.08.2014
  1. an

    tks

  2. up lai ak :v

  3. hom nay up nhiu ghe,hehe