PYGMALION

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Drama , Horror , Seinen .

Chương mới nhất: 18 - Đang tiến hànhHƠI GIỐNG DOLL, TỪ NỘI DUNG ĐẾN “QUÁI” CÂU CHUYỆN KỂ VỀ 1 NHẬT BẢN” YÊU LINH VẬT, RỒI 1 NGÀY CHÍNH NHỮNG CON LINH VẬT ĐÓ TRỞ THÀNH VẬT SỐNG QUAY NGƯỢC LẠI “ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG CON NGƯỜI”. MAIN CHÍNH CỦA CHÚNG TA..ĐỌC ĐI RỒI BIẾTTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng PYGMALION 18 19.07.2018 PYGMALION 17 18.07.2018 PYGMALION 16 18.07.2018 PYGMALION 15 18.07.2018 PYGMALION 14 18.07.2018 PYGMALION 13 18.07.2018 PYGMALION 12 18.07.2018 PYGMALION 11 18.07.2018 PYGMALION 10 18.07.2018 PYGMALION 9 18.07.2018 PYGMALION 8 18.07.2018 PYGMALION 7 18.07.2018 PYGMALION 6 18.07.2018 PYGMALION 5 18.07.2018 PYGMALION 4 18.07.2018 PYGMALION 3 18.07.2018 PYGMALION 2 18.07.2018 PYGMALION 1 18.07.2018