Quỷ Sai

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hànhChết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Quỷ Sai 21 20.04.2018 Quỷ Sai 20 19.04.2018 Quỷ Sai 19 18.04.2018 Quỷ Sai 18 17.04.2018 Quỷ Sai 17 16.04.2018 Quỷ Sai 16 16.04.2018 Quỷ Sai 15 16.04.2018 Quỷ Sai 14 16.04.2018 Quỷ Sai 13 16.04.2018 Quỷ Sai 12 16.04.2018 Quỷ Sai 11 16.04.2018 Quỷ Sai 10 16.04.2018 Quỷ Sai 9 16.04.2018 Quỷ Sai 8 16.04.2018 Quỷ Sai 7 16.04.2018 Quỷ Sai 6 16.04.2018 Quỷ Sai 5 16.04.2018 Quỷ Sai 4 16.04.2018 Quỷ Sai 3 16.04.2018 Quỷ Sai 2 16.04.2018 Quỷ Sai 1 16.04.2018 Quỷ Sai 0 16.04.2018