Quỷ Sai

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 88 - Đang tiến hànhChết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Quỷ Sai 88 6.05.2019 Quỷ Sai 87 6.05.2019 Quỷ Sai 86 6.05.2019 Quỷ Sai 85 6.05.2019 Quỷ Sai 84 2.05.2019 Quỷ Sai 83 1.05.2019 Quỷ Sai 80 25.04.2019 Quỷ Sai 79 25.04.2019 Quỷ Sai 78 25.04.2019 Quỷ Sai 77 19.04.2019 Quỷ Sai 75 11.12.2018 Quỷ Sai 74 29.10.2018 Quỷ Sai 73 24.10.2018 Quỷ Sai 72 16.10.2018 Quỷ Sai 71 6.10.2018 Quỷ Sai 70 3.10.2018 Quỷ Sai 69 22.09.2018 Quỷ Sai 67 12.09.2018 Quỷ Sai 66 10.09.2018 Quỷ Sai 65 27.08.2018 Quỷ Sai 64 17.08.2018 Quỷ Sai 63 12.08.2018 Quỷ Sai 62 4.08.2018 Quỷ Sai 61 28.07.2018 Quỷ Sai 60 22.07.2018 Quỷ Sai 59 17.07.2018 Quỷ Sai 58 7.07.2018 Quỷ Sai 56 25.06.2018 Quỷ Sai 55 20.06.2018 Quỷ Sai 54 18.06.2018 Quỷ Sai 53 16.06.2018 Quỷ Sai 52 14.06.2018 Quỷ Sai 51 12.06.2018 Quỷ Sai 50 9.06.2018 Quỷ Sai 49 5.06.2018 Quỷ Sai 48 2.06.2018 Quỷ Sai 47 31.05.2018 Quỷ Sai 46 29.05.2018 Quỷ Sai 45 28.05.2018 Quỷ Sai 44 26.05.2018 Quỷ Sai 44 26.05.2018 Quỷ Sai 43 25.05.2018 Quỷ Sai 42 23.05.2018 Quỷ Sai 41 22.05.2018 Quỷ Sai 40 21.05.2018 Quỷ Sai 39 19.05.2018 Quỷ Sai 38 18.05.2018 Quỷ Sai 37 15.05.2018 Quỷ Sai 36 13.05.2018 Quỷ Sai 35 11.05.2018 Quỷ Sai 34 10.05.2018 Quỷ Sai 33 9.05.2018 Quỷ Sai 32 7.05.2018 Quỷ Sai 31 5.05.2018 Quỷ Sai 31 5.05.2018 Quỷ Sai 30 4.05.2018 Quỷ Sai 29 3.05.2018 Quỷ Sai 28 1.05.2018 Quỷ Sai 27 1.05.2018 Quỷ Sai 26 29.04.2018 Quỷ Sai 25 27.04.2018 Quỷ Sai 24 26.04.2018 Quỷ Sai 23 24.04.2018 Quỷ Sai 22 23.04.2018 Quỷ Sai 21 20.04.2018 Quỷ Sai 20 19.04.2018 Quỷ Sai 19 18.04.2018 Quỷ Sai 18 17.04.2018 Quỷ Sai 17 16.04.2018 Quỷ Sai 16 16.04.2018 Quỷ Sai 15 16.04.2018 Quỷ Sai 14 16.04.2018 Quỷ Sai 13 16.04.2018 Quỷ Sai 12 16.04.2018 Quỷ Sai 11 16.04.2018 Quỷ Sai 10 16.04.2018 Quỷ Sai 9 16.04.2018 Quỷ Sai 8 16.04.2018 Quỷ Sai 7 16.04.2018 Quỷ Sai 6 16.04.2018 Quỷ Sai 5 16.04.2018 Quỷ Sai 4 16.04.2018 Quỷ Sai 3 16.04.2018 Quỷ Sai 2 16.04.2018 Quỷ Sai 1 16.04.2018 Quỷ Sai 0 16.04.2018