Quỷ Vương

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhChung Quỳ, là một con người tài giỏi, văn võ song toàn. Một lòng muốn thi cử công danh để thanh trừ tham quan, cống hiến tài năng cho đất nước. Nhưng đời kho lường, kẻ ác bá đạo hoành hành, đại nghiệp khó thành. Oán khí chất đầy, ôm hận mà chết. Chung Quỳ là đại thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết nhân gian Trung Hoa! Thần Tâm Bất Tử, y đã đem oán khí hoá thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, cự nhập luân hồi và trở thành minh quỷ bộ khoái, chuyện môn diệt trừ quỹ dữ tác oai tác oái trên nhân gian.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Quỷ Vương 58 tuoithodudoi.com 5.04.2016 Quỷ Vương 57 tuoithodudoi.com 5.04.2016 Quỷ Vương 56 tuoithodudoi.com 28.11.2015 Quỷ Vương 55 tuoithodudoi.com 28.11.2015 Quỷ Vương 54 tuoithodudoi.com 28.11.2015 Quỷ Vương 53 tuoithodudoi.com 17.10.2015 Quỷ Vương 52 tuoithodudoi.com 14.10.2015 Quỷ Vương 51 tuoithodudoi.com 4.10.2015 Quỷ Vương 50 tuoithodudoi.com 4.10.2015 Quỷ Vương 49 tuoithodudoi.com 4.10.2015 Quỷ Vương 48 tuoithodudoi.com 13.07.2015 Quỷ Vương 47 tuoithodudoi.com 30.06.2015 Quỷ Vương 46 tuoithodudoi.com 23.06.2015 Quỷ Vương 45 tuoithodudoi.com 4.05.2015 Quỷ Vương 44 tuoithodudoi.com 26.04.2015 Quỷ Vương 43 tuoithodudoi.com 21.04.2015 Quỷ Vương 42 4.04.2015 Quỷ Vương 41 4.04.2015 Quỷ Vương 40 4.04.2015 Quỷ Vương 39 4.04.2015 Quỷ Vương 38 4.04.2015 Quỷ Vương 37 4.04.2015 Quỷ Vương 36 4.04.2015 Quỷ Vương 35 4.04.2015 Quỷ Vương 34 4.04.2015 Quỷ Vương 33 4.04.2015 Quỷ Vương 32 4.04.2015 Quỷ Vương 31 4.04.2015 Quỷ Vương 30 4.04.2015 Quỷ Vương 29 4.04.2015 Quỷ Vương 28 4.04.2015 Quỷ Vương 27 4.04.2015 Quỷ Vương 26 4.04.2015 Quỷ Vương 25 4.04.2015 Quỷ Vương 24 4.04.2015 Quỷ Vương 23 4.04.2015 Quỷ Vương 22 4.04.2015 Quỷ Vương 21 4.04.2015 Quỷ Vương 20 4.04.2015 Quỷ Vương 19 4.04.2015 Quỷ Vương 18 4.04.2015 Quỷ Vương 17 4.04.2015 Quỷ Vương 16 4.04.2015 Quỷ Vương 15 4.04.2015 Quỷ Vương 14 4.04.2015 Quỷ Vương 13 4.04.2015 Quỷ Vương 12 4.04.2015 Quỷ Vương 11 4.04.2015 Quỷ Vương 10 4.04.2015 Quỷ Vương 9 4.04.2015 Quỷ Vương 8 4.04.2015 Quỷ Vương 7 4.04.2015 Quỷ Vương 6 4.04.2015 Quỷ Vương 5 4.04.2015 Quỷ Vương 4 4.04.2015 Quỷ Vương 3 4.04.2015 Quỷ Vương 2 4.04.2015 Quỷ Vương 1 4.04.2015