Quyền Bá Thiên Hạ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhChân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Quyền Bá Thiên Hạ 68 22.04.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 67 14.04.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 66 13.04.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 65 hamtruyen.com 8.04.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 64 6.04.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 63 28.03.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 62 21.03.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 61 13.03.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 60 9.03.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 59 1.03.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 58 21.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 57 14.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 56 12.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 55 11.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 54 10.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 53 8.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 52 6.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 51 2.02.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 50 28.01.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 49 21.01.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 48 16.01.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 47 10.01.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 46 2.01.2017 Quyền Bá Thiên Hạ 45 27.12.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 44 19.12.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 43 12.12.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 42 7.12.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 41 3.12.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 40 29.11.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 38 5.11.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 37 30.10.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 37 30.10.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 36 24.10.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 35 17.10.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 34 6.10.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 33 4.10.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 32 28.09.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 31 19.09.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 30 17.09.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 29 10.09.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 28 3.09.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 27 27.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 26 24.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 25 22.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 24 15.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 23 11.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 22 7.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 21 4.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 20 1.08.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 19 29.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 17 22.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 16 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 15 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 14 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 13 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 12 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 11 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 10 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 9 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 8 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 7 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 6 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 5 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 4 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 3 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 2 20.07.2016 Quyền Bá Thiên Hạ 1 20.07.2016