Ragna Crimson

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hànhđại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng mà mới hơn cả là có romance nữa nhé :3 the best of mangaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ragna Crimson 10 14.06.2018 Ragna Crimson 9 14.06.2018 Ragna Crimson 8.6 23.05.2018 Ragna Crimson 8.5 23.05.2018 Ragna Crimson 8 23.05.2018 Ragna Crimson 7 20.04.2018 Ragna Crimson 6 20.04.2018 Ragna Crimson 5 20.04.2018 Ragna Crimson 4 28.03.2018 Ragna Crimson 3 11.03.2018 Ragna Crimson 2 11.03.2018 Ragna Crimson 1 17.06.2017