Ragna Crimson

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure .

Chương mới nhất: 17 - Đang tiến hànhđại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng mà mới hơn cả là có romance nữa nhé :3 the best of mangaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ragna Crimson 17 21.04.2019 Ragna Crimson 16 9.03.2019 Ragna Crimson 15 14.01.2019 Ragna Crimson 14 6.12.2018 Ragna Crimson 13 22.11.2018 Ragna Crimson 12 22.11.2018 Ragna Crimson 11 22.11.2018 Ragna Crimson 10 14.06.2018 Ragna Crimson 9 14.06.2018 Ragna Crimson 8.6 23.05.2018 Ragna Crimson 8.5 23.05.2018 Ragna Crimson 8 23.05.2018 Ragna Crimson 7 20.04.2018 Ragna Crimson 6 20.04.2018 Ragna Crimson 5 20.04.2018 Ragna Crimson 4 28.03.2018 Ragna Crimson 3 11.03.2018 Ragna Crimson 2 11.03.2018 Ragna Crimson 1 17.06.2017