Rain

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Mystery , Shounen .

Chương mới nhất: 72 - Đang tiến hànhLục địa Murgenia, là nơi họ dùng thành thạo Kiếm và Phép thuật : SunkWoll 1 quốc gia nhỏ đang rơi vào 1 tình huống khó khăn vì bị tấn công bởi Zarmine hùng mạnh nhất lục địa. Rain người được cho là Kiếm sĩ nổi tiếng nhất lục địa lại từ chối chiến tranh và sẽ không đi ra trận. Vậy Chiến tranh sẽ ra sao? Bạn hãy vui lòng đọc tiếp truyệnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rain 72 9.09.2018 Rain 71 1.09.2018 Rain 70 28.08.2018 Rain 69 25.08.2018 Rain 68 22.08.2018 Rain 67 18.08.2018 Rain 66 16.08.2018 Rain 65 14.08.2018 Rain 64 8.08.2018 Rain 64 14.08.2018 Rain 63 11.06.2017 Rain 63 13.08.2018 Rain 62 hamtruyen.com 21.03.2017 Rain 61 hamtruyen.com 17.03.2017 Rain 60 hamtruyen.com 15.03.2017 Rain 59 hamtruyen.com 13.03.2017 Rain 58 hamtruyen.com 13.03.2017 Rain 57 hamtruyen.com 21.02.2016 Rain 56 hamtruyen.com 20.02.2016 Rain 55 3.02.2016 Rain 54 hamtruyen.com 1.02.2016 Rain 53 hamtruyen.com 29.01.2016 Rain 52 hamtruyen.com 15.06.2015 Rain 51 hamtruyen.com 22.04.2015 Rain 50 hamtruyen.com 24.01.2015 Rain 49 hamtruyen.com 18.01.2015 Rain 48 hamtruyen.com 15.01.2015 Rain 47 hamtruyen.com 8.01.2015 Rain 46 hamtruyen.com 1.12.2014 Rain 45 hamtruyen.com 12.10.2014 Rain 44 hamtruyen.com 8.10.2014 Rain 43.2 hamtruyen.com 1.10.2014 Rain 43.1 hamtruyen.com 22.09.2014 Rain 42.2 hamtruyen.com 20.09.2014 Rain 42.1 hamtruyen.com 10.09.2014 Rain 41 hamtruyen.com 4.09.2014 Rain 40 hamtruyen.com 3.09.2014 Rain 39 hamtruyen.com 24.08.2014 Rain 38 hamtruyen.com 21.08.2014 Rain 37 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 36 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 35 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 34 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 33 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 32 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 31 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 30 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 29 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 28 hamtruyen.com 20.08.2014 Rain 27 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 26 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 25 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 24 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 23 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 22 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 21 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 20 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 19 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 18 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 17 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 16 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 15 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 14 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 13 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 12 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 11 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 10 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 9 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 8 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 7 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 6 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 5 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 4 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 3 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 2 Nightwish Team 20.08.2014 Rain 1 Nightwish Team 20.08.2014