Rainbow

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Historical , Psychological , Tragedy .

Chương mới nhất: 235 - Đang tiến hànhSáu thiếu niên trong độ tuổi 16-17 được biết tới bởi các biệt danh: Joe, Mario, Suppon, Baremoto, Heitai, và Kyabetsu bị đưa tới trại giáo dưỡng vì các hành vi phạm tội như hành hung, lừa đảo, trốn chạy… Cuộc sống địa ngục trần gian của họ bắt đầu. Được một tay bác sĩ bệnh hoạn tiếp nhận, họ bị đặt dưới sự giám sát của một nhóm chuyên quyền bạo ngược. Bị giam cùng Sakuragi (được gọi là Anchan), căng thẳng giữa nhóm bạn và “người bạn mới” ngày một tăng. Va chạm nảy ra, và 6 người bạn của chúng ta đã bị đo ván trước tài đánh bốc của tay thanh niên bí ẩn. Câu chuyện không chỉ nói về cuộc sống địa ngục của 7 nhân vật chính, mà còn mô tả thực tế cay đắng của họ bởi xã hội chối bỏ và cũng bởi mối quan hệ mật thiết giữa họ. Một câu chuyện về tình bạn phi thường và tuyệt vời.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rainbow 235 24.06.2018 Rainbow 234 23.06.2018 Rainbow 233 22.06.2018 Rainbow 232 21.06.2018 Rainbow 231 21.06.2018 Rainbow 229 18.06.2018 Rainbow 228 17.06.2018 Rainbow 227 16.06.2018 Rainbow 226 15.06.2018 Rainbow 225 15.06.2018 Rainbow 224 13.06.2018 Rainbow 223 12.06.2018 Rainbow 222 11.06.2018 Rainbow 221 10.06.2018 Rainbow 220 8.06.2018 Rainbow 219 7.06.2018 Rainbow 218 6.06.2018 Rainbow 217 5.06.2018 Rainbow 216 4.06.2018 Rainbow 215 2.06.2018 Rainbow 214 1.06.2018 Rainbow 213 31.05.2018 Rainbow 212 30.05.2018 Rainbow 211 29.05.2018 Rainbow 210 28.05.2018 Rainbow 209 27.05.2018 Rainbow 208 26.05.2018 Rainbow 207 25.05.2018 Rainbow 206 23.05.2018 Rainbow 205 22.05.2018 Rainbow 204 20.05.2018 Rainbow 203 19.05.2018 Rainbow 202 18.05.2018 Rainbow 201 14.05.2018 Rainbow 200 11.05.2018 Rainbow 199 11.05.2018 Rainbow 198 10.05.2018 Rainbow 197 7.05.2018 Rainbow 196 6.05.2018 Rainbow 195 5.05.2018 Rainbow 194 3.05.2018 Rainbow 193 1.05.2018 Rainbow 192 29.04.2018 Rainbow 191 23.04.2018 Rainbow 190 21.04.2018 Rainbow 189 18.04.2018 Rainbow 188 15.04.2018 Rainbow 187 12.04.2018 Rainbow 186 5.04.2018 Rainbow 185 4.04.2018 Rainbow 184 1.04.2018 Rainbow 183 26.03.2018 Rainbow 182 26.03.2018 Rainbow 181 25.03.2018 Rainbow 180 23.03.2018 Rainbow 178 21.03.2018 Rainbow 177 21.03.2018 Rainbow 176 19.03.2018 Rainbow 175 19.03.2018 Rainbow 174 17.03.2018 Rainbow 173 16.03.2018 Rainbow 172 7.03.2018 Rainbow 171 5.03.2018 Rainbow 170 4.03.2018 Rainbow 169 3.03.2018 Rainbow 168 28.02.2018 Rainbow 167 27.02.2018 Rainbow 166 24.02.2018 Rainbow 165 23.02.2018 Rainbow 164 22.02.2018 Rainbow 163 19.02.2018 Rainbow 161 17.02.2018 Rainbow 160 16.02.2018 Rainbow 159 16.02.2018 Rainbow 158 4.02.2018 Rainbow 157 4.02.2018 Rainbow 156 3.02.2018 Rainbow 155 1.02.2018 Rainbow 154 31.01.2018 Rainbow 153 30.01.2018 Rainbow 152 28.01.2018 Rainbow 151 26.01.2018 Rainbow 150 23.01.2018 Rainbow 149 22.01.2018 Rainbow 148 22.01.2018 Rainbow 147 21.01.2018 Rainbow 146 6.01.2018 Rainbow 145 29.12.2017 Rainbow 144 26.12.2017 Rainbow 143 24.12.2017 Rainbow 142 23.12.2017 Rainbow 141 22.12.2017 Rainbow 141 20.01.2018 Rainbow 140 18.12.2017 Rainbow 139 7.12.2017 Rainbow 138 4.06.2017 Rainbow 137 3.06.2017 Rainbow 136 3.06.2017 Rainbow 135 1.06.2017 Rainbow 135 3.06.2017 Rainbow 134 Mega Team 12.04.2017 Rainbow 133 Mega Team 12.04.2017 Rainbow 132 comicvn.net 21.03.2017 Rainbow 131 comicvn.net 20.03.2017 Rainbow 130 comicvn.net 17.03.2017 Rainbow 129 comicvn.net 14.03.2017 Rainbow 128 comicvn.net 9.03.2017 Rainbow 127 comicvn.net 9.03.2017 Rainbow 126 comicvn.net 9.03.2017 Rainbow 125 20.03.2016 Rainbow 124 comicvn.net 12.03.2016 Rainbow 123 6.03.2016 Rainbow 122 4.03.2016 Rainbow 121 3.03.2016 Rainbow 120 2.03.2016 Rainbow 119 2.03.2016 Rainbow 118 3.02.2016 Rainbow 117 31.01.2016 Rainbow 116 27.03.2015 Rainbow 115 27.03.2015 Rainbow 114 27.03.2015 Rainbow 113 27.03.2015 Rainbow 112 27.03.2015 Rainbow 111 27.03.2015 Rainbow 110 27.03.2015 Rainbow 109 27.03.2015 Rainbow 108 27.03.2015 Rainbow 107 27.03.2015 Rainbow 106 27.03.2015 Rainbow 105 27.03.2015 Rainbow 104 27.03.2015 Rainbow 103 27.03.2015 Rainbow 102 27.03.2015 Rainbow 101 27.03.2015 Rainbow 100 27.03.2015 Rainbow 99 27.03.2015 Rainbow 98 27.03.2015 Rainbow 97 27.03.2015 Rainbow 96 27.03.2015 Rainbow 95 27.03.2015 Rainbow 94 27.03.2015 Rainbow 93 27.03.2015 Rainbow 92 27.03.2015 Rainbow 91 27.03.2015 Rainbow 90 27.03.2015 Rainbow 89 27.03.2015 Rainbow 88 27.03.2015 Rainbow 87 27.03.2015 Rainbow 86 27.03.2015 Rainbow 85 27.03.2015 Rainbow 84 27.03.2015 Rainbow 83 27.03.2015 Rainbow 82 27.03.2015 Rainbow 81 27.03.2015 Rainbow 80 27.03.2015 Rainbow 79 27.03.2015 Rainbow 78 27.03.2015 Rainbow 77 27.03.2015 Rainbow 76 27.03.2015 Rainbow 75 27.03.2015 Rainbow 74 27.03.2015 Rainbow 73 27.03.2015 Rainbow 72 27.03.2015 Rainbow 71 27.03.2015 Rainbow 70 27.03.2015 Rainbow 69 27.03.2015 Rainbow 68 27.03.2015 Rainbow 67 27.03.2015 Rainbow 66 27.03.2015 Rainbow 65 27.03.2015 Rainbow 64 27.03.2015 Rainbow 63 27.03.2015 Rainbow 62 27.03.2015 Rainbow 62 19.02.2018 Rainbow 61 27.03.2015 Rainbow 60 27.03.2015 Rainbow 59 27.03.2015 Rainbow 58 27.03.2015 Rainbow 57 27.03.2015 Rainbow 56 27.03.2015 Rainbow 55 27.03.2015 Rainbow 54 27.03.2015 Rainbow 53 27.03.2015 Rainbow 52 27.03.2015 Rainbow 51 27.03.2015 Rainbow 50 27.03.2015 Rainbow 49 27.03.2015 Rainbow 48 27.03.2015 Rainbow 47 27.03.2015 Rainbow 46 27.03.2015 Rainbow 45 27.03.2015 Rainbow 44 27.03.2015 Rainbow 43 27.03.2015 Rainbow 42 27.03.2015 Rainbow 41 27.03.2015 Rainbow 40 27.03.2015 Rainbow 39 27.03.2015 Rainbow 38 27.03.2015 Rainbow 37 27.03.2015 Rainbow 36 27.03.2015 Rainbow 35 27.03.2015 Rainbow 34 27.03.2015 Rainbow 33 27.03.2015 Rainbow 32 27.03.2015 Rainbow 31 27.03.2015 Rainbow 30 27.03.2015 Rainbow 29 27.03.2015 Rainbow 28 27.03.2015 Rainbow 27 27.03.2015 Rainbow 26 27.03.2015 Rainbow 25 27.03.2015 Rainbow 24 27.03.2015 Rainbow 23 27.03.2015 Rainbow 22 27.03.2015 Rainbow 21 27.03.2015 Rainbow 20 27.03.2015 Rainbow 19 27.03.2015 Rainbow 18 27.03.2015 Rainbow 17 27.03.2015 Rainbow 16 27.03.2015 Rainbow 15 27.03.2015 Rainbow 14 27.03.2015 Rainbow 13 27.03.2015 Rainbow 12 27.03.2015 Rainbow 11 27.03.2015 Rainbow 10 27.03.2015 Rainbow 9 27.03.2015 Rainbow 8 27.03.2015 Rainbow 7 27.03.2015 Rainbow 6 27.03.2015 Rainbow 5 27.03.2015 Rainbow 4 27.03.2015 Rainbow 3 27.03.2015 Rainbow 2 27.03.2015 Rainbow 1 27.03.2015