loading...

Rave Master

Tên khác: Rave Groove Adventure; Groove Adventure Rave

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 171 - Tạm ngừngTruyện bắt đầu khi Haru câu được Plue trên 1 hòn đảo nhỏ và thế là cậu bị cuốn vào trận chiến khốc liệt với tổ chức tội ác “Demon Card” sử dụng đá Dark Bring với mục đích thống trị thế giới, với vai trò là ”Chủ nhân Rave”! Cậu có được những ngươi bạn rất tốt giúp đỡ trong cuộc phiêu lưu ,mỗi người bạn là một khả năng chiến đấu khác nhau,tất cả đều đáng tin cậy và cùng lý tưởng đem lại hòa bình cho thế giới!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rave Master 171 25.04.2017 Rave Master 170 25.04.2017 Rave Master 169 25.04.2017 Rave Master 168 25.04.2017 Rave Master 167 25.04.2017 Rave Master 166 25.04.2017 Rave Master 88 hamtruyen.com 25.04.2017 Rave Master 87 hamtruyen.com 22.05.2015 Rave Master 86 hamtruyen.com 13.05.2015 Rave Master 85 hamtruyen.com 8.05.2015 Rave Master 84 hamtruyen.com 8.05.2015 Rave Master 83 hamtruyen.com 8.05.2015 Rave Master 82 hamtruyen.com 29.04.2015 Rave Master 81 hamtruyen.com 29.04.2015 Rave Master 80 hamtruyen.com 23.04.2015 Rave Master 79 hamtruyen.com 21.04.2015 Rave Master 78 hamtruyen.com 18.04.2015 Rave Master 77 hamtruyen.com 18.04.2015 Rave Master 76 hamtruyen.com 16.04.2015 Rave Master 75 hamtruyen.com 15.04.2015 Rave Master 74 hamtruyen.com 27.03.2015 Rave Master 73 hamtruyen.com 26.03.2015 Rave Master 72 hamtruyen.com 25.03.2015 Rave Master 71 hamtruyen.com 21.03.2015 Rave Master 70 hamtruyen.com 20.03.2015 Rave Master 69 hamtruyen.com 19.03.2015 Rave Master 68 hamtruyen.com 18.03.2015 Rave Master 67 hamtruyen.com 18.03.2015 Rave Master 66 hamtruyen.com 14.03.2015 Rave Master 65 hamtruyen.com 13.03.2015 Rave Master 64 hamtruyen.com 12.03.2015 Rave Master 63 hamtruyen.com 11.03.2015 Rave Master 62 hamtruyen.com 10.03.2015 Rave Master 61 hamtruyen.com 9.03.2015 Rave Master 60 hamtruyen.com 8.03.2015 Rave Master 59 hamtruyen.com 7.03.2015 Rave Master 58 hamtruyen.com 6.03.2015 Rave Master 57 hamtruyen.com 5.03.2015 Rave Master 56 hamtruyen.com 4.03.2015 Rave Master 55 hamtruyen.com 3.03.2015 Rave Master 54 hamtruyen.com 11.02.2015 Rave Master 53 hamtruyen.com 9.02.2015 Rave Master 52 hamtruyen.com 7.02.2015 Rave Master 51 hamtruyen.com 6.02.2015 Rave Master 50 blogtruyen.com 5.02.2015 Rave Master 49 hamtruyen.com 3.02.2015 Rave Master 48 hamtruyen.com 2.02.2015 Rave Master 47 hamtruyen.com 1.02.2015 Rave Master 46 hamtruyen.com 31.01.2015 Rave Master 45 hamtruyen.com 30.01.2015 Rave Master 44 hamtruyen.com 29.01.2015 Rave Master 43 hamtruyen.com 28.01.2015 Rave Master 42 hamtruyen.com 27.01.2015 Rave Master 41 hamtruyen.com 26.01.2015 Rave Master 40 hamtruyen.com 25.01.2015 Rave Master 39 hamtruyen.com 24.01.2015 Rave Master 38 hamtruyen.com 23.01.2015 Rave Master 37 hamtruyen.com 21.01.2015 Rave Master 36 hamtruyen.com 19.01.2015 Rave Master 35 hamtruyen.com 18.01.2015 Rave Master 34 hamtruyen.com 17.01.2015 Rave Master 33 hamtruyen.com 16.01.2015 Rave Master 32 hamtruyen.com 15.01.2015 Rave Master 31 hamtruyen.com 15.01.2015 Rave Master 30 hamtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 30 hamtruyen.com 14.01.2015 Rave Master 29 hamtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 28 hamtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 27 hamtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 26 hamtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 25 blogtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 24 blogtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 23 blogtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 22 blogtruyen.com 13.01.2015 Rave Master 21 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 20 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 19 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 18 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 17 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 16 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 15 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 14 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 13 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 12 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 11 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 10 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 9 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 8 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 7 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 6 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 5 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 4 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 3 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 2 blogtruyen.com 22.01.2015 Rave Master 1 blogtruyen.com 22.01.2015