RE-TAKE

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Anime , Drama , School Life .

Chương mới nhất: 213 - Hoàn thànhKết thúc thay thế để The End of Evagelion. Một kết thúc có hậu cho Shinji và Asuka. Bắt đầu từ tập 16 bản TV. Hãy xem anime trước khi đọc: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=531005Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng RE-TAKE 213 2.10.2016 RE-TAKE 3.27 30.05.2015 RE-TAKE 3.26 30.05.2015 RE-TAKE 3.25 30.05.2015 RE-TAKE 3.24 30.05.2015 RE-TAKE 3.23 30.05.2015 RE-TAKE 3.22 30.05.2015 RE-TAKE 3.21 30.05.2015 RE-TAKE 3.20 30.05.2015 RE-TAKE 3.19 30.05.2015 RE-TAKE 3.18 30.05.2015 RE-TAKE 2.9 30.05.2015 RE-TAKE 2.17 30.05.2015 RE-TAKE 2.16 30.05.2015 RE-TAKE 2.15 30.05.2015 RE-TAKE 2.14 30.05.2015 RE-TAKE 2.13 30.05.2015 RE-TAKE 2.12 30.05.2015 RE-TAKE 2.11 30.05.2015 RE-TAKE 2.10 30.05.2015 RE-TAKE 1.8 30.05.2015 RE-TAKE 1.7 30.05.2015 RE-TAKE 1.6 30.05.2015 RE-TAKE 1.5 30.05.2015 RE-TAKE 1.4 30.05.2015 RE-TAKE 1.3 30.05.2015 RE-TAKE 1.2 30.05.2015 RE-TAKE 1 30.05.2015