Red Storm

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Romance , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 259 - Đang tiến hànhMột người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mìnhTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Red Storm 259 26.09.2017 Red Storm 258 21.09.2017 Red Storm 257 18.09.2017 Red Storm 256 12.09.2017 Red Storm 255 8.09.2017 Red Storm 254 31.08.2017 Red Storm 253 29.08.2017 Red Storm 252 28.08.2017 Red Storm 251 hamtruyen.com 26.08.2017 Red Storm 250 25.08.2017 Red Storm 249 24.08.2017 Red Storm 248 hamtruyen.com 23.08.2017 Red Storm 247 22.08.2017 Red Storm 246 19.08.2017 Red Storm 245 19.08.2017 Red Storm 244 17.08.2017 Red Storm 243 15.08.2017 Red Storm 242 14.08.2017 Red Storm 241 hamtruyen.com 12.08.2017 Red Storm 240 11.08.2017 Red Storm 239 hamtruyen.com 9.08.2017 Red Storm 238 hamtruyen.com 8.08.2017 Red Storm 237 7.08.2017 Red Storm 236 5.08.2017 Red Storm 235 4.08.2017 Red Storm 234 3.08.2017 Red Storm 233 2.08.2017 Red Storm 231 26.07.2017 Red Storm 230 21.07.2017 Red Storm 229 hamtruyen.com 15.07.2017 Red Storm 228 hamtruyen.com 11.07.2017 Red Storm 227 9.05.2017 Red Storm 226 8.05.2017 Red Storm 225 hamtruyen.com 20.02.2017 Red Storm 224 hamtruyen.com 18.02.2017 Red Storm 223 hamtruyen.com 8.02.2017 Red Storm 222 hamtruyen.com 17.01.2017 Red Storm 221 hamtruyen.com 16.01.2017 Red Storm 220 hamtruyen.com 16.01.2017 Red Storm 219 15.11.2016 Red Storm 218 11.11.2016 Red Storm 217 8.11.2016 Red Storm 216 22.10.2016 Red Storm 215 15.10.2016 Red Storm 214 10.10.2016 Red Storm 213 2.10.2016 Red Storm 212 25.09.2016 Red Storm 211 11.09.2016 Red Storm 210 3.09.2016 Red Storm 209 30.08.2016 Red Storm 208 23.08.2016 Red Storm 207 13.08.2016 Red Storm 206 13.08.2016 Red Storm 205 31.07.2016 Red Storm 204 24.07.2016 Red Storm 203 hamtruyen.com 18.07.2016 Red Storm 202 13.07.2016 Red Storm 201 hamtruyen.com 12.07.2016 Red Storm 200 12.07.2016 Red Storm 199 hamtruyen.com 29.05.2016 Red Storm 198 hamtruyen.com 22.05.2016 Red Storm 197 hamtruyen.com 22.05.2016 Red Storm 196 15.05.2016 Red Storm 195 7.05.2016 Red Storm 194 30.04.2016 Red Storm 193 24.04.2016 Red Storm 192 16.04.2016 Red Storm 191 10.04.2016 Red Storm 190 2.04.2016 Red Storm 189 2.04.2016 Red Storm 188 hamtruyen.com 20.03.2016 Red Storm 187 hamtruyen.com 17.03.2016 Red Storm 186 6.03.2016 Red Storm 185 hamtruyen.com 28.02.2016 Red Storm 184 hamtruyen.com 28.02.2016 Red Storm 183 14.02.2016 Red Storm 182 12.02.2016 Red Storm 181 12.02.2016 Red Storm 180 12.02.2016 Red Storm 179 Deathplace Team 19.01.2016 Red Storm 178 Deathplace Team 19.01.2016 Red Storm 177 Deathplace Team 19.01.2016 Red Storm 176 Deathplace Team 22.12.2015 Red Storm 175 Deathplace Team 12.12.2015 Red Storm 174 Deathplace Team 6.12.2015 Red Storm 173 Deathplace Team 6.12.2015 Red Storm 172 Deathplace Team 24.11.2015 Red Storm 171 Deathplace Team 16.11.2015 Red Storm 170 vechai.info 8.11.2015 Red Storm 170 8.11.2015 Red Storm 169 1.11.2015 Red Storm 168 27.10.2015 Red Storm 167 27.10.2015 Red Storm 166 27.10.2015 Red Storm 165 27.10.2015 Red Storm 164 27.10.2015 Red Storm 163 27.10.2015 Red Storm 162 27.10.2015 Red Storm 161 27.10.2015 Red Storm 160 27.10.2015 Red Storm 159 27.10.2015 Red Storm 158 27.10.2015 Red Storm 157 27.10.2015 Red Storm 156 27.10.2015 Red Storm 155 27.10.2015 Red Storm 154 27.10.2015 Red Storm 153 27.10.2015 Red Storm 152 27.10.2015 Red Storm 151 27.10.2015 Red Storm 150 27.10.2015 Red Storm 149 27.10.2015 Red Storm 148 27.10.2015 Red Storm 147 27.10.2015 Red Storm 146 27.10.2015 Red Storm 145 27.10.2015 Red Storm 144 27.10.2015 Red Storm 143 27.10.2015 Red Storm 142 27.10.2015 Red Storm 141 27.10.2015 Red Storm 140 27.10.2015 Red Storm 139 27.10.2015 Red Storm 138 27.10.2015 Red Storm 137 27.10.2015 Red Storm 136 27.10.2015 Red Storm 135 27.10.2015 Red Storm 134 27.10.2015 Red Storm 133 27.10.2015 Red Storm 132 27.10.2015 Red Storm 131 27.10.2015 Red Storm 130 27.10.2015 Red Storm 129 27.10.2015 Red Storm 128 27.10.2015 Red Storm 127 27.10.2015 Red Storm 126 27.10.2015 Red Storm 125 27.10.2015 Red Storm 124 27.10.2015 Red Storm 123 27.10.2015 Red Storm 122 27.10.2015 Red Storm 121 27.10.2015 Red Storm 120 27.10.2015 Red Storm 119 27.10.2015 Red Storm 118 27.10.2015 Red Storm 117 27.10.2015 Red Storm 116 27.10.2015 Red Storm 115 27.10.2015 Red Storm 114 24.08.2015 Red Storm 113 24.08.2015 Red Storm 112 24.08.2015 Red Storm 111 24.08.2015 Red Storm 110 24.08.2015 Red Storm 109 24.08.2015 Red Storm 108 24.08.2015 Red Storm 107 24.08.2015 Red Storm 106 24.08.2015 Red Storm 105 24.08.2015 Red Storm 104 24.08.2015 Red Storm 103 24.08.2015 Red Storm 102 24.08.2015 Red Storm 101 24.08.2015 Red Storm 100 24.08.2015 Red Storm 99 24.08.2015 Red Storm 98 24.08.2015 Red Storm 97 24.08.2015 Red Storm 96 24.08.2015 Red Storm 95 24.08.2015 Red Storm 94 24.08.2015 Red Storm 93 24.08.2015 Red Storm 92 24.08.2015 Red Storm 91 24.08.2015 Red Storm 90 24.08.2015 Red Storm 89 24.08.2015 Red Storm 88 24.08.2015 Red Storm 87 24.08.2015 Red Storm 86 24.08.2015 Red Storm 85 24.08.2015 Red Storm 84 24.08.2015 Red Storm 83 24.08.2015 Red Storm 82 24.08.2015 Red Storm 81 24.08.2015 Red Storm 80 24.08.2015 Red Storm 79 24.08.2015 Red Storm 78 24.08.2015 Red Storm 77 24.08.2015 Red Storm 76 24.08.2015 Red Storm 75 24.08.2015 Red Storm 74 24.08.2015 Red Storm 73 24.08.2015 Red Storm 72 24.08.2015 Red Storm 71 24.08.2015 Red Storm 70 24.08.2015 Red Storm 69 24.08.2015 Red Storm 68 24.08.2015 Red Storm 67 24.08.2015 Red Storm 66 24.08.2015 Red Storm 65 24.08.2015 Red Storm 64 24.08.2015 Red Storm 63 24.08.2015 Red Storm 62 24.08.2015 Red Storm 61 24.08.2015 Red Storm 60 24.08.2015 Red Storm 59 17.08.2015 Red Storm 58 17.08.2015 Red Storm 57 17.08.2015 Red Storm 56 17.08.2015 Red Storm 55 17.08.2015 Red Storm 54 17.08.2015 Red Storm 53 17.08.2015 Red Storm 52 17.08.2015 Red Storm 51 17.08.2015 Red Storm 50 17.08.2015 Red Storm 49 17.08.2015 Red Storm 48 17.08.2015 Red Storm 47 17.08.2015 Red Storm 46 17.08.2015 Red Storm 45 17.08.2015 Red Storm 44 16.08.2015 Red Storm 43 16.08.2015 Red Storm 42 16.08.2015 Red Storm 41 16.08.2015 Red Storm 40 16.08.2015 Red Storm 39 16.08.2015 Red Storm 38 16.08.2015 Red Storm 37 16.08.2015 Red Storm 36 16.08.2015 Red Storm 35 16.08.2015 Red Storm 34 16.08.2015 Red Storm 33 16.08.2015 Red Storm 32 16.08.2015 Red Storm 31 16.08.2015 Red Storm 30 16.08.2015 Red Storm 29 16.08.2015 Red Storm 28 16.08.2015 Red Storm 27 16.08.2015 Red Storm 26 16.08.2015 Red Storm 25 16.08.2015 Red Storm 24 16.08.2015 Red Storm 23 13.08.2015 Red Storm 22 12.08.2015 Red Storm 21 11.08.2015 Red Storm 20 11.08.2015 Red Storm 19 11.08.2015 Red Storm 18 11.08.2015 Red Storm 17 11.08.2015 Red Storm 16 11.08.2015 Red Storm 15 11.08.2015 Red Storm 14 11.08.2015 Red Storm 13 11.08.2015 Red Storm 12 11.08.2015 Red Storm 11 11.08.2015 Red Storm 10 11.08.2015 Red Storm 9 11.08.2015 Red Storm 8 11.08.2015 Red Storm 7 11.08.2015 Red Storm 6 11.08.2015 Red Storm 5 11.08.2015 Red Storm 4 11.08.2015 Red Storm 3 11.08.2015 Red Storm 2 11.08.2015 Red Storm 1 11.08.2015 Red Storm 11.08.2015