Reign

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Martial Arts , Webtoon .

Chương mới nhất: 19 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Reign 19 17.05.2021 Reign 18 17.05.2021 Reign 17 17.05.2021 Reign 16 17.05.2021 Reign 15 17.05.2021 Reign 14 17.05.2021 Reign 13 17.05.2021 Reign 12 17.05.2021 Reign 11 4.05.2021 Reign 10 4.05.2021 Reign 9 4.05.2021 Reign 8 4.05.2021 Reign 7 4.05.2021 Reign 6 4.05.2021 Reign 5 4.05.2021 Reign 4 4.05.2021 Reign 3 4.05.2021 Reign 2 4.05.2021 Reign 1 4.05.2021