Re:Monster

Tên khác: リ・モンスター ; Trọng Sinh Quái Vật.; Reincarnated: Monster

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhBất ngờ bị sát hại, Tomokui Kanata xuyên qua, đến một cái goblin trên người.  Ở một dị thế nơi cường giả vi tôn, hắn bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn, tiến đến hiệu lệnh chúng sinh, sáng tạo nên truyền thuyết mới

Nguồn:7 team


Read Re:Monster Manga In English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Re:Monster 61 16.05.2020 Re:Monster 60 8.05.2020 Re:Monster 59 4.04.2020 Re:Monster 58 5.02.2020 Re:Monster 57 10.01.2020 Re:Monster 56 5.12.2019 Re:Monster 55 3.10.2019 Re:Monster 55 5.12.2019 Re:Monster 54 2.09.2019 Re:Monster 53 1.08.2019 Re:Monster 52 15.07.2019 Re:Monster 51 17.06.2019 Re:Monster 50 28.04.2019 Re:Monster 49 12.12.2019 Re:Monster 48 12.12.2019 Re:Monster 47 12.12.2019 Re:Monster 46 12.12.2019 Re:Monster 45 12.12.2019 Re:Monster 44 11.12.2019 Re:Monster 43 11.12.2019 Re:Monster 42 11.12.2019 Re:Monster 41 11.12.2019 Re:Monster 40 11.12.2019 Re:Monster 39 11.12.2019 Re:Monster 38 11.12.2019 Re:Monster 37 11.12.2019 Re:Monster 36 11.12.2019 Re:Monster 35 11.12.2019 Re:Monster 34 11.12.2019 Re:Monster 33 11.12.2019 Re:Monster 32 11.12.2019 Re:Monster 31 11.12.2019 Re:Monster 30.2 11.12.2019 Re:Monster 28 11.12.2019 Re:Monster 27 11.12.2019 Re:Monster 26 11.12.2019 Re:Monster 25 11.12.2019 Re:Monster 24 11.12.2019 Re:Monster 23 11.12.2019 Re:Monster 22 11.12.2019 Re:Monster 21 11.12.2019 Re:Monster 20 11.12.2019 Re:Monster 19 11.12.2019 Re:Monster 18 11.12.2019 Re:Monster 17 11.12.2019 Re:Monster 16 11.12.2019 Re:Monster 15 10.12.2019 Re:Monster 14 10.12.2019 Re:Monster 13 10.12.2019 Re:Monster 12 10.12.2019 Re:Monster 11 10.12.2019 Re:Monster 10 10.12.2019 Re:Monster 9 10.12.2019 Re:Monster 8 10.12.2019 Re:Monster 7 10.12.2019 Re:Monster 6 10.12.2019 Re:Monster 5 10.12.2019 Re:Monster 4 10.12.2019 Re:Monster 3 10.12.2019 Re:Monster 2 10.12.2019 Re:Monster 1 10.12.2019