Rengoku ni Warau

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Historical , Shoujo .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hành300 năm trước sau sự kiện Donten ni warau

“Tôi từng nghĩ người thay đổi được thế giới đều là người hùng

Nếu người hùng có thể thay đổi thế giới này Người hùng của tôi chắc chắn là “ngài””Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rengoku ni Warau 20 13.11.2017 Rengoku ni Warau 19 13.11.2017 Rengoku ni Warau 18 13.11.2017 Rengoku ni Warau 17 13.11.2017 Rengoku ni Warau 16 13.11.2017 Rengoku ni Warau 15 13.11.2017 Rengoku ni Warau 14 13.11.2017 Rengoku ni Warau 13 13.11.2017 Rengoku ni Warau 12 13.11.2017 Rengoku ni Warau 11 13.11.2017 Rengoku ni Warau 10 13.11.2017 Rengoku ni Warau 9 13.11.2017 Rengoku ni Warau 8 13.11.2017 Rengoku ni Warau 7.5 13.11.2017 Rengoku ni Warau 7 13.11.2017 Rengoku ni Warau 6 13.11.2017 Rengoku ni Warau 5.2 13.11.2017 Rengoku ni Warau 5 Miu Miu 18.09.2017 Rengoku ni Warau 4 Miu Miu 18.09.2017 Rengoku ni Warau 3 Miu Miu 18.09.2017 Rengoku ni Warau 2 Miu Miu 18.09.2017 Rengoku ni Warau 1.5 Miu Miu 18.09.2017 Rengoku ni Warau 1 Miu Miu 18.09.2017