:REverSAL

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hành



Một geisha tình cờ bị cuốn vào một thế giới nơi mà cô ấy phải chiến đấu để sinh tồn, truyện khá kỳ bí, đọc mau kẻo phí ^^
Nguồn : Tổng Hợp



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng :REverSAL 12 18.05.2016 :REverSAL 11 18.05.2016 :REverSAL 10 18.05.2016 :REverSAL 9 18.05.2016 :REverSAL 8 18.05.2016 :REverSAL 7 18.05.2016 :REverSAL 6 18.05.2016 :REverSAL 5 18.05.2016 :REverSAL 4 18.05.2016 :REverSAL 3 18.05.2016 :REverSAL 2 18.05.2016 :REverSAL 1 18.05.2016