Rosario+Vampire II

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 73.5 - Hoàn thànhBạn nghĩ sao khi bị lạc vào một trường học của yêu quái? Với những điều luật hà khác của môi trường đầy dãy nguy hiểm? Sự ganh tị của các con yêu quái hung bạo luôn ganh tị với bạn vì xung quanh bạn luôn có những cô nàng xinh đẹp số một trường. Liệu bạn có thể nảy sinh tình cảm với một cô nàng Vampire? Như các bạn biết Vampire là một loại yêu quái nắm dữ một sức mạnh vô địch một cơ thể bất tử…..V.v Bộ Manga này đề cập đến sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi khó khăn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rosario+Vampire II 73.5 30.09.2015 Rosario+Vampire II 73 30.09.2015 Rosario+Vampire II 72 30.09.2015 Rosario+Vampire II 71 30.09.2015 Rosario+Vampire II 70 30.09.2015 Rosario+Vampire II 69 30.09.2015 Rosario+Vampire II 68 30.09.2015 Rosario+Vampire II 67 30.09.2015 Rosario+Vampire II 66 30.09.2015 Rosario+Vampire II 65 30.09.2015 Rosario+Vampire II 64 30.09.2015 Rosario+Vampire II 63 30.09.2015 Rosario+Vampire II 62 30.09.2015 Rosario+Vampire II 61 30.09.2015 Rosario+Vampire II 60 30.09.2015 Rosario+Vampire II 59 30.09.2015 Rosario+Vampire II 58 30.09.2015 Rosario+Vampire II 57 30.09.2015 Rosario+Vampire II 56 30.09.2015 Rosario+Vampire II 55 30.09.2015 Rosario+Vampire II 54 30.09.2015 Rosario+Vampire II 53 30.09.2015 Rosario+Vampire II 52 30.09.2015 Rosario+Vampire II 51 30.09.2015 Rosario+Vampire II 50 30.09.2015 Rosario+Vampire II 49 30.09.2015 Rosario+Vampire II 48 30.09.2015 Rosario+Vampire II 47 30.09.2015 Rosario+Vampire II 46 30.09.2015 Rosario+Vampire II 45 30.09.2015 Rosario+Vampire II 44 30.09.2015 Rosario+Vampire II 43 29.09.2015 Rosario+Vampire II 42 29.09.2015 Rosario+Vampire II 41 29.09.2015 Rosario+Vampire II 40 29.09.2015 Rosario+Vampire II 39 29.09.2015 Rosario+Vampire II 38 29.09.2015 Rosario+Vampire II 37 29.09.2015 Rosario+Vampire II 36 29.09.2015 Rosario+Vampire II 35 29.09.2015 Rosario+Vampire II 34 29.09.2015 Rosario+Vampire II 33 29.09.2015 Rosario+Vampire II 32 29.09.2015 Rosario+Vampire II 31 29.09.2015 Rosario+Vampire II 30 29.09.2015 Rosario+Vampire II 29 29.09.2015 Rosario+Vampire II 28 29.09.2015 Rosario+Vampire II 27 29.09.2015 Rosario+Vampire II 26 29.09.2015 Rosario+Vampire II 25 29.09.2015 Rosario+Vampire II 24 29.09.2015 Rosario+Vampire II 23 29.09.2015 Rosario+Vampire II 22 29.09.2015 Rosario+Vampire II 21 29.09.2015 Rosario+Vampire II 20 28.09.2015 Rosario+Vampire II 19 28.09.2015 Rosario+Vampire II 18 28.09.2015 Rosario+Vampire II 17 28.09.2015 Rosario+Vampire II 16 28.09.2015 Rosario+Vampire II 15 28.09.2015 Rosario+Vampire II 14 28.09.2015 Rosario+Vampire II 13 28.09.2015 Rosario+Vampire II 12 28.09.2015 Rosario+Vampire II 11 28.09.2015 Rosario+Vampire II 10 28.09.2015 Rosario+Vampire II 9 28.09.2015 Rosario+Vampire II 8 28.09.2015 Rosario+Vampire II 7 28.09.2015 Rosario+Vampire II 6 28.09.2015 Rosario+Vampire II 5 28.09.2015 Rosario+Vampire II 4 28.09.2015 Rosario+Vampire II 3 28.09.2015 Rosario+Vampire II 2 28.09.2015 Rosario+Vampire II 1 28.09.2015