Rough

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Romance , School Life , Shounen , Slice of Life , Sports .

Chương mới nhất: 71 - Hoàn thànhMột tác phẩm nổi tiếng của Adachi sensei. Một câu chuyện gần giống như Romeo và Juliet thời hiện đại… Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi mới lớn… Hãy tự đọc và cảm nhận nhé! :x

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rough 71 Descendants of Dark Lord Voldemort 11.07.2014 Rough 70 Descendants of Dark Lord Voldemort 11.07.2014 Rough 69 Descendants of Dark Lord Voldemort 10.06.2014 Rough 68 Descendants of Dark Lord Voldemort 9.06.2014 Rough 67 Descendants of Dark Lord Voldemort 28.05.2014 Rough 66 Descendants of Dark Lord Voldemort 28.05.2014 Rough 65 Descendants of Dark Lord Voldemort 26.05.2014 Rough 64 Descendants of Dark Lord Voldemort 25.05.2014 Rough 63 Descendants of Dark Lord Voldemort 22.05.2014 Rough 62 Descendants of Dark Lord Voldemort 22.05.2014 Rough 61 Descendants of Dark Lord Voldemort 20.05.2014 Rough 60 Descendants of Dark Lord Voldemort 19.05.2014 Rough 59 Descendants of Dark Lord Voldemort 18.05.2014 Rough 58 Descendants of Dark Lord Voldemort 17.05.2014 Rough 57 Descendants of Dark Lord Voldemort 16.05.2014 Rough 56 Descendants of Dark Lord Voldemort 15.05.2014 Rough 55 Descendants of Dark Lord Voldemort 14.05.2014 Rough 54 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.05.2014 Rough 53 Descendants of Dark Lord Voldemort 12.05.2014 Rough 52 Descendants of Dark Lord Voldemort 11.05.2014 Rough 51 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 50 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 49 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 48 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 47 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 46 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 45 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 44 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 43 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 42 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 41 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 40 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 39 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 38 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 37 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 36 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 35 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 34 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 33 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 32 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 31 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 30 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 29 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 28 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 27 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 26 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 25 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 24 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 23 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 22 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 21 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 20 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 19 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 18 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 17 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 16 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 15 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 14 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 13 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 12 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 11 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 10 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 9 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 8 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 7 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 6 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 5 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 4 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 3 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 2 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013 Rough 1 Descendants of Dark Lord Voldemort 13.10.2013